Uitspraak: Adviseur schendt zorgplicht door niet te wijzen op verlengingsprovisie bij afsluiten hypothecaire geldlening

Meneer A wil graag een woning kopen. Ter financiering van deze woning vraagt hij, via bemiddeling door Wieken Assurantiën, een offerte van ING Bank aan voor een hypothecaire geldlening. Deze offerte is op 25 februari 2016 uitgebracht en is geldig tot 8 juni 2016. In de offerte staat dat indien de hypotheekakte op of na 8 juni 2016 passeert/ingaat de consument 0,5 % verlengingsprovisie betaalt over het hypotheekbedrag. In maart 2016 heeft de consument de factuur van Wieken Assurantiën ontvangen. Deze bedroeg € 2.835.

Consument dient ruim € 700 aan verlengingsprovisie te betalen na afsluiten hypotheek

De consument heeft vervolgens de woning gekocht en de hypotheek afgesloten. De verkoper van de woning heeft aan de Consument gevraagd of de datum van transport een maand later mocht plaatsvinden. Consument is hiermee akkoord gegaan. Doordat de transportdatum een maand verschoven is dient de Consument € 747,02 aan verlengingsprovisie te betalen. De Consument vordert dit bedrag van Wieken Assurantiën en dient een klacht in bij Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Voordat de Consument de verkoper toestemming heeft gegeven heeft hij akkoord gevraagd aan Wieken Assurantiën. Zij heeft vervolgens akkoord gegeven maar in haar akkoord niet gewezen op de verlengingsprovisie die de Consument dan diende te betalen. Zonder akkoord van Wieken Assurantiën had de Consument geen akkoord gegeven. De consument mocht erop vertrouwen dat Wieken Assurantiën Consument zou inlichten over de eventuele gevolgen van het verzetten van de transportdatum. Nu zij dit niet heeft gedaan heeft Wieken Assurantiën niet gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht. Wieken Assurantiën heeft daarom haar zorgplicht geschonden en volgens de Consument schadeplichtig.

Wieken Assurantiën diende consument te informeren over verlengingsprovisie

Wieken Assurantiën handelde als adviseur en is daarom verplicht tegenover de Consument de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht. Volgens de Commissie dient een adviseur te waken voor de belangen van de Consument. In dit geval diende Wieken Assurantiën de Consument te informeren over de verlengingsprovisie die de Consument verschuldigd zou zijn indien de hypotheekakte op of na 8 juni 2016 zou passeren/ingaan. Doordat Wieken Assurantiën dit niet heeft medegedeeld aan de Consument zijn zij tekortgeschoten tegenover de Consument. Wieken Assurantiën heeft haar zorgplicht geschonden.  Uit deze tekortkoming volgt in beginsel een verplichting tot schadevergoeding.

De Commissie dient vervolgens te bekijken of de schade ook deels voor rekening van de Consument dient te komen. In de offerte was duidelijk een bepaling opgenomen waarin de verlengingsprovisie werd genoemd. Daarnaast heeft de Consument volgens Wieken Assurantiën voordeel gehad van deze verlengingsprovisie nu deze fiscaal aftrekbaar was en de hypotheek een maand later is ingegaan. De Commissie acht het redelijk dat Wieken Assurantiën een deel van de adviesvergoeding aan Consument terug dient te betalen. De Commissie stelt dit bedrag vast op € 335,-.

Klik hier voor de hele uitspraak van het Kifid.

Zorgplicht advocaten

Heeft uw financieel adviseur ook onzorgvuldig gehandeld en leidt u als gevolg hiervan schade of dreigt u schade te gaan leiden, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik hier voor contact.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant