Discussie met notaris over nalatenschap hoort in een civiele procedure

Klager en zijn broer zijn geboren uit het huwelijk van moeder en vader. Vader en moeder waren in algehele gemeenschap van goederen getrouwd. In 1972 hebben zij een bungalow gekocht. Moeder is in 1973 overleden. Vanaf begin 1980 onderhield vader een affectieve relatie met erflaatster, in 1993 trouwen zij in algehele gemeenschap van goederen. In datzelfde jaar overlijdt vader, klager is via zijn vaders testament voor 7/36 gedeelte eigenaar van de bungalow geworden. Op 13 april 1995 is de akte van boedelbeschrijving/verdeling/afgifte legaat verleden door de notaris, waarbij de nalatenschap van vader is beschreven, zijn nalatenschap is verdeeld. In deze akte wordt niet vermeld of klager en zijn broer nog een vordering inzake de nalatenschap van moeder hadden. Erflaatster wordt vruchtgebruikster van de bungalow.

Erflaatster overlijdt in 2015. Vier erfgenamen hebben de nalatenschap van erflaatster beneficiair aanvaard. Klager start tevergeefs enkele gerechtelijke procedures omdat hij vindt dat hem een vordering toekomt op de onverdeelde nalatenschap van erflaatster, die hij heeft verkregen door het overlijden van zijn moeder.

De bungalow is inmiddels verkocht en geleverd aan een derde.

Bij beslissing heeft de Raad van Discipline geoordeeld dat het mr. X niet vrij stond om in de hiervoor onder genoemde procedure op te treden als advocaat van de notaris. Hoewel de Raad van Discipline heeft geoordeeld dat het mr. X wél vrij staat om de notaris in onderhavige tuchtprocedure bij te staan, heeft mr. X besloten om zich terug te trekken.

De klacht

Klager verwijt de notaris dat hij onzorgvuldig heeft gehandeld en baseert zijn klacht op de volgende verwijten:

  • De bungalow is niet goed onderhouden door erflaatster. Als gevolg van het achterstalligonderhoud is de waarde van de bungalow gedaald. Deze waardedaling komt voor rekening en risico van (de erven van) erflaatsters nalatenschap. De notaris weigert echter om deze waardedaling ten laste van erflaatsters nalatenschap te brengen, zodat ook klager de dupe is van de waardedaling.
  • De notaris laat zich vertegenwoordigen door mr. X, terwijl laatstgenoemde de notaris q.q. en/of erflaatsters erfgenamen eerder ook heeft bijgestaan.

Het oordeel

In het eerste klachtonderdeel stelt klager zich op het standpunt dat hij een vordering heeft op erflaatsters nalatenschap. Volgens klager heeft erflaatster de bungalow niet goed onderhouden, waardoor de waarde van de bungalow is gedaald. Klager wil hier dan ook voor gecompenseerd worden. De notaris meent dat een grondslag voor de vordering ontbreekt en dat hem als vereffenaar van erflaatsters nalatenschap vrijstaat om de vermeende vordering te betwisten. De klager volgt de notaris in zijn verweer. De inhoudelijke discussie over de vermeende vordering dient plaats te vinden in een civiele procedure. Het eerste klachtonderdeel wordt ongegrond verklaard.

Klager verwijt de notaris in het tweede klachtonderdeel dat hij zich heeft laten bijstaan door mr. X. De notaris voert aan dat hem niet kan worden verweten dat hij zich heeft laten bijstaan door mr. X. Ook hierin volgt de kamer de notaris in zijn verweer. Ook het tweede klachtonderdeel wordt gegrond verklaard.

De kamer verklaart de klacht ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u ook schade geleden als gevolg van een beroepsfout van een notaris? Of heeft u het vermoeden dat uw notaris u onjuist of onvolledig heeft ingelicht en/of geadviseerd? Neem dan contact op met een van de advocaten van Zorgplicht Advocaten. Onze advocaten zijn vergaand gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht, onder meer ten aanzien van notarissen, advocaten, makelaars en financiële dienstverleners.

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Laat ons u helpen Laat ons u bellen

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant