Notaris A heeft in februari 2017 een testament gepasseerd ten behoeve van mevrouw F. In september 2017 heeft mevrouw F nog een gesprek gehad met een kandidaat-notaris die werkzaam is bij het kantoor van Notaris A. Dit gesprek was ter inventarisatie van de (nadere) wensen van mevrouw F ten aanzien van haar levenstestament. In januari 2018 hebben 4 familieleden bij de notaris nagevraagd hoe de notaris tijdens het passeren van het levenstestament de wilsbekwaamheid van mevrouw F heeft vastgesteld. Naar aanleiding hiervan hebben zij vervolgens een klacht ingediend bij de Kamer voor het Notariaat.

Notaris diende onderzoek in te stellen naar de wilsbekwaamheid van de testatrice

De klacht bestaat uit drie onderdelen. Het eerste onderdeel bevat het verwijt dat de notaris bij het passeren van het levenstestament van mevrouw F blindelings is afgegaan op de informatie die de kandidaat-notaris aan de notaris heeft voorgelegd. Het tweede onderdeel betreft de klacht dat de notaris een onderzoek in had moeten stellen naar de wilsbekwaamheid van mevrouw F. Het derde en laatste onderdeel bevat de klacht dat voor zover de notaris het levenstestament mocht passeren, zij waarborgen in had moeten bouwen om toezicht op het gebruik van de volmacht te garanderen.

De Kamer bespreekt in haar oordeel klachtonderdeel één en twee samen. De tuchtrechtelijke norm bij het passeren van een levenstestament wordt onder andere ingevuld door een ‘Stappenplan beoordeling wilsbekwaamheid’ van de KNB. Uitgangspunt bij deze beoordeling is de waarneming van de notaris zelf. Hij heeft daarbij een redelijke beoordelingsvrijheid. Bij een gerede twijfel aan de wilsbekwaamheid is in het algemeen verder onderzoek nodig. Volgens de Kamer waren er in deze zaak een aantal factoren die, gelet op het stappenplan, het noodzakelijk maken dat de wilsbekwaamheid van mevrouw F nader werd onderzocht. De afspraak met de notaris is gemaakt door de buurvrouw van mevrouw F die ook haar hulp in de huishouding was. Deze buurvrouw verzorgde de financiële administratie van mevrouw F. Door middel van het levenstestament kreeg de buurvrouw en haar man een volmacht op zowel financieel als medisch gebied.

Uit aantekeningen van de notaris blijkt nergens op welke manier hij de wilsbekwaamheid heeft vastgesteld

Op dat moment was mevrouw F 83 jaar oud en had zij beginnende dementie. De notaris stelt dat hij van mening was dat mevrouw F wilsbekwaam was en hij zag daarom geen aanknopingspunten om de wilsbekwaamheid van haar verder te onderzoeken. De kamer stelt echter dat de notaris geen beschrijving heeft gegeven van de waarnemingen die hij heeft gedaan en waarop hij tot de conclusie is gekomen dat er geen sprake is van twijfel aan de wilsbekwaamheid van mevrouw F. In de aantekeningen is nergens opgenomen op welke manier de notaris de wilsbekwaamheid heeft beoordeeld. In het stappenplan is opgenomen dat de wijze en inhoud van de beoordeling van de wilsbekwaamheid en het gevoerde overleg in het cliënt-dossier en in de akte moeten worden vastgelegd. Dit is hier niet gebeurd. Het is daarom onvoldoende inzichtelijk hoe de notaris de wilsbekwaamheid heeft vastgesteld. De kamer stelt dat de notaris dit beter had moeten laten vastleggen. Nu dit niet is gebeurt oordeelt de kamer dat de notaris tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld heeft. Klachtonderdelen één en twee worden daarom gegrond verklaard. Klachtonderdeel drie acht de kamer ongegrond aangezien er niet is gebleken dat enige zorg- of inlichtingenplicht is geschonden.

Klik hier voor de gehele uitspraak van de Kamer voor het Notariaat.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Laat ons u helpen of bel 0416 65 00 86

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant