Rabobank schendt zorgplicht in zijn rol als adviseur

Een consument heeft op 1 mei 2005 een overlijdensrisicoverzekering afgesloten bij Interpolis. De verzekering werd afgesloten via de Rabobank die optrad als adviseur. De verzekering wordt gekoppeld aan een hypotheek die de consument en zijn partner bij Rabobank hebben. In 2010 wil consument verhuizen. Voor de aankoop van een nieuwbouwwoning sluit hij een nieuwe hypotheek af. Hij doet dit niet via de Rabobank maar via een externe adviseur. De Rabobank is wel opnieuw de geldschieter. Aan deze nieuwe hypotheek wordt een nieuwe overlijdensrisicoverzekering gekoppeld via Interpolis. De oude hypotheek wordt afgelost.

Eind 2017 wordt tussen de consument en de Rabobank gecorrespondeerd over het opzeggen van de oude overlijdensrisicoverzekering. De consument stuurt de Rabobank een mail met daarin een digitale versie van zijn opzeggingsbrief die hij in 2012 aan de Rabobank heeft toegestuurd. Aanleiding voor zijn opzegging destijds was een brief van eind 2011. Daarin werd consument geattendeerd op een wijziging in de voorwaarden van zijn oude overlijdensrisicoverzekering. Volgens de consument had deze echter al opgezegd moeten worden in 2010, bij het aangaan van de nieuwe hypotheek. Consument is van mening dat de Rabobank in zijn hoedanigheid als adviseur hier een rol in heeft gespeeld.

Consument dient klacht bij klachtencommissies en het Kifid

De consument dient in november 2017 een klacht in bij de klachtencommissie van zowel de Rabobank als Interpolis. Interpolis geeft aan dat Rabobank inhoudelijk op de klacht zal reageren. In januari 2018 doet de Rabobank dit maar de consument en Rabobank komen niet tot een oplossing. De consument dient een klacht in bij het Kifid. Hij stelt dat de Rabobank in zijn hoedanigheid als adviseur, de consument had moeten adviseren om zijn overlijdensrisicoverzekering te beëindigen. Dit had direct na het afbetalen van de oude hypotheek moeten gebeuren. Ook heeft de Rabobank de opzegging van consument uit 2011 niet verwerkt.

Daarnaast laat de consument weten dat hij met zijn externe adviseur alleen heeft gesproken over de nieuwe hypotheek. De oude overlijdensrisicoverzekering is niet ter sprake gekomen. Omdat de Rabobank voor beide woningen de hypotheekverstrekker is, was deze bij uitstek op de hoogte van de oude overlijdensrisicoverzekering. De consument vordert alle betaalde premies terug van de Rabobank.

Consument had op de hoogte moeten zijn van het doorlopen van de oude verzekering

De Rabobank verweert zich door te stellen dat de externe adviseur voor de nieuwe hypotheek een volledig advies had moeten geven. Daarin zou ook de oude situatie en daarmee ook de oude overlijdensrisicoverzekering besproken moeten worden. Daarnaast is er geen sprake van oververzekering. De beide verzekeringen hebben een ander verzekerd bedrag en een andere looptijd. Tezamen kwam het bedrag van de verzekeringen niet boven het bedrag van de nieuwe hypothecaire lening uit.

Het was aan consument te wijten dat hij de oude verzekering niet heeft opgezegd. Hij wist of had moeten weten dat de verzekering nog liep. Consument ontving tot 2015 jaarlijks een waardeoverzicht en er werd maandelijks een premie van ongeveer €70 afgeschreven.

Hoewel de consument stelt dat er schade is geleden is de Rabobank het hier niet mee eens. Consument heeft steeds dekking gehad en in geval van overlijden had de verzekering uitgekeerd. Mocht er toch sprake zijn van schade dan dient deze niet voor rekening van de Rabobank te komen. Zij had immers geen verplichting om de consument te wijzen op het doorlopen van de oude verzekering.

Rabobank schendt zorgplicht maar consument draagt de schade

Het Kifid is van oordeel dat de Rabobank een zorgplicht had ten opzicht van de consument. Deze zorgplicht is zo door de rechtspraak ingevuld dat de adviseur van een verzekering ook na het afsluiten van de verzekering een actieve houding moet hebben. Dit brengt mee dat de adviseur periodiek de passendheid van de verzekering moet toetsen. Komt hij tot de conclusie dat een verzekering niet langer passend is dat moet hij de consument daar op wijzen. Hij moet ook in actie komen als hij bekend wordt met feiten die leiden tot een andere situatie voor de consument.

In dit geval brengt de zorgplicht mee dat de Rabobank periodiek de passendheid van de oude verzekering had moeten toetsen. Uit de aangeleverde stukken kan het Kifid niet opmaken dat Rabobank dit heeft gedaan. Dit leidt er toe dat het Kifid van oordeel is dat Rabobank in de uitvoering van haar zorgplicht tekort is geschoten. De Rabobank is in beginsel aansprakelijk voor de nadelige gevolgen die de consument hierdoor heeft ondervonden.

De consument heeft zelf ook een verantwoordelijkheid gehad in deze zaak. Nadat de consument geen reactie heeft gehad op zijn verzoek tot opzegging, had hij in actie moeten komen. Hij had moeten weten dat de oude verzekering nog doorliep omdat hij geen bevestiging van de opzegging heeft gehad.

Het Kifid komt hiermee tot de conclusie dat Rabobank haar zorgplicht in de hoedanigheid als adviseur heeft geschonden. Hier staat tegenover dat consument te weinig actie heeft ondernomen terwijl hij moest weten dat de oude verzekering nog niet was opgezegd. De consument kan de betaalde premies dus niet verhalen op de Rabobank en moet deze lasten zelf dragen.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid.

 

Zorgplicht Advocaten

Heeft uw adviseur zijn zorgplicht geschonden? Of heeft u schade geleden als gevolg van onjuiste of onvolledige advisering of bemiddeling bij het oversluiten of afsluiten van uw hypotheek? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik hier om contact met ons op te nemen.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Laat ons u helpen of bel 0416 65 00 86

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant