Nieuws: Accountantskantoren blijken nog niet voldoende bekend met regelgeving

Relevante regelgeving is bij een groot aantal accountantskantoren nog onvoldoende bekend, meldt de Raad van Toezicht van de NBA (hierna: RvT). De raad is belast met het doen van aanbevelingen met betrekking tot verbetering van het stelsel en de kwaliteit. Ook voert een deel van de kantoren de regelgeving verkeerd uit. Het gaat om regels in de NVKS, Wwft, NV COS en NVPE.

Er zijn ongeveer 55 kantoren met een Wta-vergunning onder de loep genomen. In slechts 58% van de gevallen werd voldaan aan de gestelde eisen. In 42% van de gevallen voldeed het kantoor niet aan belangrijke onderdelen van de regelingen.

Ook hebben 11 kantoren een hertoetsing gekregen. Uit die hertoetsing is gebleken dat slechts 6 kantoren nu wel voldeden aan de eisen. De resultaten van de hertoetsing worden met de AFM gedeeld. In de afgelopen 6 jaar heeft de RvT de meeste van de organisaties die vallen onder de Wta getoetst; 71% voldoet aan de eisen. Er zijn nog een aantal organisaties die nog niet zijn getoetst door de Raad.

Kantoren zonder een Wta-vergunning voldoen in 68% van de gevallen aan de eisen. In 30% van de gevallen voldeden de organisaties nog niet aan belangrijke onderdelen. Het percentage dat na hertoetsing voldoende wordt beoordeeld, ligt ruim boven de 80%.

Toch ziet de Raad ruimte voor verbetering. Het gaat voornamelijk om verbetering ten aanzien van vastleggen van het kwaliteitsbeleid en het kwaliteitshandboek. Daarnaast moet ook goed worden gekeken naar de waarneming, het voldoen aan zeggenschapseisen en alertheid bij software van elektronische dossiers verdienen aandacht. De Raad heeft geadviseerd om op dossierniveau meer aandacht te besteden aan de diepgang van de werkzaamheden, risicoanalyse, planning, het specifiek maken van werkprogramma’s, vastleggingen en de tekst van de samenstellingsverklaring.

Klik hier voor het nieuwsartikel.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant