Makelaar / Taxateur - Zorgplicht Advocaten

Zorgplicht Advocaten

Makelaar / Taxateur

Als u een transactie aangaat ter zake van onroerend goed maakt u vaak gebruik van de diensten van een aan- of verkopend makelaar. U gaat af op zijn advies omtrent prijs en voorwaarden. Een makelaar stelt ook vaak contracten op. U vertrouwt op zijn kennis en kunnen.

Uw overeenkomst met de makelaar heet een overeenkomst van opdracht. De makelaar zal ten opzichte van u de zorg van een ‘goed opdrachtnemer’ in acht moeten nemen. Om te kunnen beoordelen of de makelaar zich als een goed opdrachtnemer heeft gedragen, zal moeten worden bekeken of hij heeft gehandeld zoals dat van een redelijk handelend en redelijk bekwaam makelaar in gelijke omstandigheden mocht worden verwacht. Kortom: wat had een “normale" collega makelaar gedaan in uw geval? Handelt de makelaar niet volgens deze norm, dan pleegt hij wanprestatie en kan hij schadeplichtig zijn.

Voelt u zich benadeeld door een fout van een makelaar? Wij bespreken graag met u de mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact op voor een oriënterend gesprek.

Nieuws

Nieuws

Blijkt uw woonoppervlakte ook kleiner te zijn dan (...)

Nieuws

De Hoge Raad doet uitspraak over bemiddelingskosten

Nieuws

Expats zijn makkelijke prooi voor louche makelaars

Nieuws

Persbericht van NVM woningmarktcijfers 3de kwartaal 2016

Uitspraken

Uitspraak

Potentiële kopers mochten vertrouwen op oppervlakte in brochure, (...)

Uitspraak

Makelaar schendt zorgplicht door geen duidelijke, ondubbelzinnige afspraken (...)

Uitspraak

Makelaar schendt zorgplicht door borgstelling niet door huwelijkspartner (...)

Uitspraak

Beheerovereenkomst voor 2 panden is ook zonder schriftelijke (...)

Uitspraak

Controleren correctheid ingevulde vragenlijst door verkopers valt niet (...)

Laatste Tweets