Als u een transactie aangaat ter zake van onroerend goed, dan maakt u vaak gebruik van de diensten van een aan- of verkoop makelaar. U gaat af op zijn advies omtrent prijs en voorwaarden. Een makelaar stelt ook vaak contracten op. U vertrouwt op zijn kennis en kunnen. Een makelaar dient dit zo goed mogelijk te doen en dit wordt ook wel de zorgplicht van een makelaar genoemd. Naast een makelaar geldt deze zorgplicht bijvoorbeeld ook voor een accountant of financieel tussenpersoon.

Uw overeenkomst met de makelaar heet een overeenkomst van opdracht. De makelaar zal ten opzichte van u de zorg van een ‘goed opdrachtnemer’ in acht moeten nemen. Om te kunnen beoordelen of de makelaar zich als een goed opdrachtnemer heeft gedragen, zal moeten worden bekeken of hij heeft gehandeld zoals dat van een redelijk handelend en redelijk bekwaam makelaar in gelijke omstandigheden mocht worden verwacht. Kortom: wat had een “normale” collega makelaar gedaan in uw geval? Handelt de makelaar niet volgens deze norm, dan pleegt hij wanprestatie en kan hij schadeplichtig zijn.

Aansprakelijkheid tussenpersoon

Het is duidelijk: het handelen of nalaten van een financieel adviseur of tussenpersoon kan grote financiële consequenties hebben. Schade die soms niet meer (tijdig) te voorkomen of te repareren is. Het huis moet noodgedwongen verkocht worden, of u ziet uw pensioen na uw zestigste in rook op gaan. En de calamiteit en de gevolgen daarvan kunnen ook niet teruggedraaid worden. U zit met de brokken. Of toch niet? Wellicht is het mogelijk om uw financieel adviseur of tussenpersoon aansprakelijk te stellen.

Zorgplicht tussenpersoon voldoende?

Ook op een financieel adviseur of tussenpersoon rust een zorgplicht. Deze dient te informeren en zo nodig te waarschuwen. Ook dienen er passende producten of diensten geadviseerd te worden. Er geldt onder omstandigheden ook een actieve en doorlopende zorgplicht. Veel financieel adviseurs of tussenpersonen komen daarom periodiek langs om de lopende zaken door te nemen of van een update te voorzien.

Contact bij klacht financiële dienstverlener

Heeft u schade geleden als gevolg van schending van de (doorlopende) zorgplicht door uw financieel adviseur of tussenpersoon, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Natuurlijk is het ook mogelijk om door ons te worden teruggebeld.

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Laat ons u helpen Laat ons u bellen

Hoe werkt zorgplichtadvocaten?

1. Formulier invullen

2. Intakegesprek

3. Dossier opbouwen

4. Aan de slag

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant