Als u een transactie aangaat ter zake van onroerend goed, dan maakt u vaak gebruik van de diensten van een aan- of verkoop makelaar. U gaat af op zijn advies omtrent de prijs en voorwaarden. Een makelaar stelt ook vaak contracten op. U vertrouwt op zijn kennis en kunnen. Een makelaar dient dit zo goed mogelijk te doen en dit wordt ook wel de zorgplicht van een makelaar genoemd. Naast een makelaar geldt deze zorgplicht bijvoorbeeld ook voor accountants, notarissen en financiele adviseurs.

Aansprakelijkheid tussenpersoon

Uw overeenkomst met de makelaar heet een overeenkomst van opdracht. De makelaar zal ten opzichte van u de zorg van een ‘goed opdrachtnemer’ in acht moeten nemen. Om te kunnen beoordelen of de makelaar zich als een goed opdrachtnemer heeft gedragen, zal moeten worden bekeken of hij heeft gehandeld zoals dat van een redelijk handelend en redelijk bekwaam makelaar in gelijke omstandigheden mocht worden verwacht. Kortom: wat had een “normale” collega makelaar gedaan in uw geval? Handelt de makelaar niet volgens deze norm, dan pleegt hij wanprestatie (of handelt onrechtmatig) en kan hij schadeplichtig zijn.

Contact bij klacht financiële dienstverlener

Heeft u een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van financiële dienstverleners en het voeren van gerechtelijke procedures. U kunt ook een terugbelverzoek achterlaten via het contactformulier op onze website. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen

Hoe werkt zorgplichtadvocaten?

Formulier invullen

1. Formulier invullen

Intakegesprek

2. Intakegesprek

Dossier opbouwen

3. Dossier opbouwen

Aan de slag

4. Aan de slag

Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant