Zorgplicht Advocaten is een initiatief van Silver Advocaten B.V. uit Waalwijk. Silver Advocaten voert naast een ondernemingsrechtpraktijk ook een grote praktijk op het gebied van financieel recht en beroepsaansprakelijkheidsrecht. Met name in deze twee laatste praktijkgebieden staat het begrip zorgplicht centraal. Hieronder leggen wij uit hoe dit zo is gegroeid, waar wij voor staan, wat onze werkwijze is. Ook kunt u lezen tegen welke voorwaarden wij diensten verlenen.

Historie

De aan ons kantoor verbonden advocaten behandelen al vele jaren lang zaken van particulieren en ondernemers tegen banken, verzekeraars, vermogensbeheerders, beleggingsondernemingen, tussenpersonen, financieel adviseurs, enz. Wij zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van de jurisprudentie omtrent “de zorgplicht” zoals die ontstaan is in (primair) de financiële sector. Wij zijn betrokken geweest bij de aandelenlease-affaire (Dexia, Aegon, Legio Lease, DSB) en zijn nog steeds betrokken bij de discussie omtrent woekerpolissen c.q. beleggingsverzekeringen. Ook stonden en staan zijn wij veel beleggers bij omtrent beleggingen in beleggingsobjecten zoals wijn, teakhout, life settlements, fastfood restaurants, enzovoorts.

De ontwikkeling van de rechtspraak omtrent het begrip zorgplicht is nog steeds in volle gang en wordt ook steeds verder uitgebreid. Denk aan zorgplichten van scholen, overheden, sportclubs (kunstgrasvelden), artsen, medici etc. Deze ontwikkelingen volgen wij op de voet. Dat geldt ook voor de ontwikkelingen in de crowdfunding sector. Met een toenemend aantal defaults komen ook steeds vaker de risico’s van deze beleggingsvorm boven water. Het is net als andere beleggingsvormen geen “loterij zonder nieten”. In het kielzog van deze ontwikkelingen komen ook steeds vaker accountants in beeld. Klopten de cijfers die beleggers zijn verstrekt wel? Hebben zij hun zorgplicht jegens klant en belegger wel betracht? Ons kantoor heeft als eerste en met succes een accountant tuchtrechtelijk aangesproken op zijn kwalijke rol bij het rond krijgen van een overnamefinanciering die via crowdfunding tot stand is gekomen. De Accountantskamer heeft deze accountant berispt. Deze uitspraak draagt bij aan het realiseren van verdere normering van gedrag in de financiële sector en draagt bij aan de verdere bescherming van investeerders c.q. beleggers in crowdfunding, ook via de accountancysector.

Veel van de hiervoor behandelde zaken bevinden zich op het kruisvlak van financieel recht en beroepsaansprakelijkheidsrecht. Zeer veel zaken gaan in de kern over schending van een of meer zorgplichten, ook van adviseurs zoals accountants, tussenpersonen, vermogensbeheerders, etc.

Positie in de markt

Ons kantoor treedt enkel op voor (voormalige) klanten van dienstverleners en voor afnemers van financiële producten en/of diensten. Daarmee voorkomen we iedere vorm van belangenverstrengeling, zelfs de schijn daarvan. Dit in tegenstelling tot veel andere advocatenkantoren die ook voor dienstverleners of aanbieders van (financiële) producten en/of diensten werken dan wel hun beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars.

Werkwijze

Wij staan u graag eerst kort telefonisch te woord, vrijblijvend. Komt het tot een intakegesprek, dan wordt er doorgaans eerst een advies opgesteld. Dit is doorgaans gelijk een procesadvies waarin ingegaan wordt op kansen, kosten en risico. Aan de hand van dit advies wordt in goed overleg besloten tot het zetten van vervolgstappen of niet. Het is in uw belang en in ons belang dat u vooraf en tijdig een geïnformeerd besluit neemt.

Tarieven / kosten

Wij werken veelal op basis van uurtarieven. Vaste prijzen of succes afhankelijke afspraken zijn bespreekbaar. No cure, no pay is voor advocaten verboden. Op die basis kunnen wij daarom niet voor uw werken. Ook werkt ons kantoor niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). Daarvoor verwijzen wij u naar www.rvr.org.

Verdere informatie

Meer informatie over ons kantoor en onze dienstverlening vindt u op deze website en op onze andere websites www.silveradvocaten.com en www.financieelrechtadvocaten.com. Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U vindt deze algemene voorwaarden en ons dienstverleningsdocument hier. U kunt deze documenten hier downloaden en opslaan.

Silver Advocaten B.V. is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten en houdt zich derhalve aan de gedragsregels van de Orde. De regels voor advocaten vindt u op de website van Nederlandse Orde van Advocaten. Indien u een klacht heeft over de dienstverlening dan horen we dat graag en zoeken we samen met u naar een oplossing. Komen we er samen niet uit, dan vindt u hier informatie over het indienen van formele klachten bij de deken: www.advocatenorde.nl

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Laat ons u helpen Laat ons u bellen

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant