Wanneer u een dienstverlener inschakelt om diensten voor u te verrichten, dan gaat u met de dienstverlener een overeenkomst van opdracht aan. Deze overeenkomst van opdracht hoeft niet perse schriftelijk vastgelegd te zijn. De dienstverlener is de opdrachtnemer.

De wet bepaalt (art. 7:401 BW) dat de opdrachtnemer bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Heeft uw dienstverlener niet voldoende zorgvuldig jegens u gehandeld en heeft u daardoor schade geleden, dan kan kunnen wij voor u onderzoeken of de schade teruggevorderd kan worden van de dienstverlener.

Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant