Advocaat bij schending zorgplicht accountant of boekhouder? | Zorgplicht Advocaten

Zorgplicht Advocaten

Zorgplicht accountant

De rol van de accountant of boekhouder is in het handelsverkeer van essentiële betekenis. Klanten, overige stakeholders en derden nemen op basis van cijfers beslissingen, zeker als die cijfers zijn voorzien van een waardering, oordeel of prognose afkomstig van een accountant.

De rol van de accountant of boekhouder is in het handelsverkeer van essentiële betekenis. Klanten, overige stakeholders en derden nemen op basis van cijfers beslissingen, zeker als die cijfers zijn voorzien van een waardering, oordeel of prognose afkomstig van een accountant. Dit moet dan ook zeer zorgvuldig gebeuren. De accountant heeft immers een zorgplicht. Deze zorgplicht hebben vrijwel alle financiële instanties en geldt bijvoorbeeld ook voor een boekhouder, financieel tussenpersoon of financieel adviseur.

Wettelijke zorgplicht accountant

Voor de reikwijdte van de zorgplicht van de accountant is het van belang of het gaat om een wettelijke of niet wettelijk taak. Bij de uitoefening van een publieke taak is sinds het zogenaamde arrest van de Hoge Raad Vie d’Or II zo dat de accountant bij de jaarrekeningcontrole een zorgplicht heeft tegenover derden. Derden moeten bij (financiële) beslissingen hun gedrag namelijk kunnen afstemmen op de informatie van de controlerend accountant en erop kunnen vertrouwen dat het gepresenteerde beeld niet misleidend is. Deze taakuitoefening dient dus mede een wezenlijk publiek belang en valt ook onder de beroepsaansprakelijkheid van een accountant.

Niet wettelijke taken accountant

Ook in het geval van niet wettelijke taken kan een boekhouder of accountant een zorgplicht hebben. Op 14 oktober 2016 stelt de Procureur Generaal in een zaak tegen ACCON AVM Accountants B.V. dat als de accountant kan voorzien dat derden zijn rapportage zullen lezen óf zijn rapportage juist is opgesteld om door derden te worden gelezen, hij niet kan voorbijgaan aan de maatschappelijke realiteit dat derden geneigd zijn groot belang te hechten aan zijn rapportage, ook als die buiten de uitvoering van wettelijke taken is opgemaakt. Ook hier kan een accountant aansprakelijk worden gesteld voor zijn taken.

Contact bij klacht accountant of boekhouder

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaren met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter. U kunt ook een terugbelverzoek achterlaten via het contactformulier op onze website. Wij nemen dan zo snel als mogelijk contact met u op.

Nieuws

Nieuws

Drie ton voor onderzoek naar toekomst accountancy

Nieuws

Discussie over de rol van accountants bij signalen (...)

Nieuws

Deloitte moet controledossiers binnen 6 weken overleggen aan (...)

Nieuws

AFM wil in hoger beroep meer duiding te (...)

Nieuws

Nederlaag voor Lakeman in tuchtzaak tegen EY-accountant van (...)

Uitspraken

Uitspraak

Accountant doet onvoldoende controle bij waardering vastgoed en (...)

Uitspraak

Accountant krijgt maatregel van tijdelijke doorhaling opgelegd vanwege (...)

Uitspraak

Tuchtrecht van toepassing wanneer accountant optreedt als schade-expert

Uitspraak

Accountant neemt onvoldoende maatregelen om objectiviteit te waarborgen (...)

Uitspraak

Accountant verstrekt lening aan cliënt en schendt daarmee (...)

Laatste Tweets

Welkom bij Zorgplicht Advocaten!

Wij gebruiken cookies om het gebruik van deze website te analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en advertenties binnen uw profiel te plaatsen. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.