De rol van de accountant of boekhouder is in het handelsverkeer van essentiële betekenis. Klanten, overige stakeholders en derden nemen op basis van cijfers beslissingen, zeker als die cijfers zijn voorzien van een waardering, oordeel of prognose afkomstig van een accountant. Dit moet dan ook zeer zorgvuldig gebeuren. De accountant heeft immers een zorgplicht. Deze zorgplicht hebben vrijwel alle financiële instanties en geldt bijvoorbeeld ook voor een boekhouder, financieel tussenpersoon of financieel adviseur.

Wettelijke zorgplicht accountant

Voor de reikwijdte van de zorgplicht van de accountant is het van belang of het gaat om een wettelijke of niet wettelijk taak. Bij de uitoefening van een publieke taak is sinds het zogenaamde arrest van de Hoge Raad Vie d’Or II zo dat de accountant bij de jaarrekeningcontrole een zorgplicht heeft tegenover derden. Derden moeten bij (financiële) beslissingen hun gedrag namelijk kunnen afstemmen op de informatie van de controlerend accountant en erop kunnen vertrouwen dat het gepresenteerde beeld niet misleidend is. Deze taakuitoefening dient dus mede een wezenlijk publiek belang en valt ook onder de beroepsaansprakelijkheid van een accountant.

Niet wettelijke taken accountant

Ook in het geval van niet wettelijke taken kan een boekhouder of accountant een zorgplicht hebben. Op 14 oktober 2016 stelt de Procureur Generaal in een zaak tegen ACCON AVM Accountants B.V. dat als de accountant kan voorzien dat derden zijn rapportage zullen lezen óf zijn rapportage juist is opgesteld om door derden te worden gelezen, hij niet kan voorbijgaan aan de maatschappelijke realiteit dat derden geneigd zijn groot belang te hechten aan zijn rapportage, ook als die buiten de uitvoering van wettelijke taken is opgemaakt. Ook hier kan een klacht ontstaan waarbij de accountant aansprakelijk kan worden gesteld voor zijn taken.

Contact bij klacht accountant of boekhouder

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter. U kunt ook een terugbelverzoek achterlaten via het contactformulier op onze website. Wij nemen dan zo snel als mogelijk contact met u op.

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Laat ons u helpen Laat ons u bellen

Hoe werkt zorgplichtadvocaten?

1. Formulier invullen

2. Intakegesprek

3. Dossier opbouwen

4. Aan de slag

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant