Advocaat bij schending zorgplicht accountant? | Zorgplicht Advocaten

Zorgplicht Advocaten

Accountant

De rol van de accountant is in het handelsverkeer van essentiële betekenis. Klanten, overige stakeholders en derden nemen op basis van cijfers beslissingen, zeker als die cijfers zijn voorzien van een waardering, oordeel of prognose afkomstig van een accountant.

Voor de reikwijdte van de zorgplicht van de accountant is het van belang of het gaat om een wettelijke of niet wettelijk taak. Bij de uitoefening van een publieke taak is sinds het zogenaamde arrest van de Hoge Raad Vie d’Or II zo dat de accountant bij de jaarrekeningcontrole een zorgplicht heeft tegenover derden. Derden moeten bij (financiële) beslissingen hun gedrag namelijk kunnen afstemmen op de informatie van de controlerend accountant en erop kunnen vertrouwen dat het gepresenteerde beeld niet misleidend is. Deze taakuitoefening van de accountant dient dus mede een wezenlijk publiek belang.

Ook in het geval niet wettelijke taken kan een accountant een zorgplicht hebben. Op 14 oktober 2016 stelt de Procureur Generaal in een zaak tegen ACCON AVM Accountants B.V. dat als de accountant kan voorzien dat derden zijn rapportage zullen lezen óf zijn rapportage juist is opgesteld om door derden te worden gelezen, hij niet kan voorbijgaan aan de maatschappelijke realiteit dat derden geneigd zijn groot belang te hechten aan zijn rapportage, ook als die buiten de uitvoering van wettelijke taken is opgemaakt.

Heeft u als klant, stakeholder of derde schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. Een terugbelverzoek achterlaten of een terugbelverzoek achterlaten kan ook. Wij nemen dat zo snel als mogelijk contact met u op.

Nieuws

Nieuws

Deloitte moet controledossiers binnen 6 weken overleggen aan (...)

Nieuws

AFM wil in hoger beroep meer duiding te (...)

Nieuws

Nederlaag voor Lakeman in tuchtzaak tegen EY-accountant van (...)

Nieuws

Kamer neemt wetsvoorstel voor extra maatregelen tegen accountants (...)

Nieuws

AFM deelt boetes uit aan ‘Big four’ onder (...)

Uitspraken

Uitspraak

Accountant krijgt waarschuwing voor overmaken van € 9.500,- (...)

Uitspraak

Accountant is verantwoordelijk voor assistent-accountant, ook al controleert (...)

Uitspraak

Zorgplicht accountant strekt verder dan de juridische formulering (...)

Uitspraak

Accountant schendt zorgplicht bij crowdfunding via Collin Crowdfund (...)

Uitspraak

Accountantskamer berispt accountant wegens schending beginsel van vakbekwaamheid (...)

Laatste Tweets