Nieuws: KPMG-accountants opnieuw bestraft door tuchtrechter

De accountantskamer heeft opnieuw twee accountants van KPMG berispt. Dit heeft te maken met de afhandeling van het faillissement van Imtech. Imtech is in 2015 failliet verklaard nadat aan het licht kwam dat sprake was van een miljardenfraude. Wegens malversaties moesten honderden miljoenen worden afgeschreven. Dit betrof een pretpark in Polen.

De curatoren hebben de accountants van KPMG eens flink onder de loep genomen. Volgens de curatoren zijn deze accountants ernstig te kort geschoten. De tuchtrechter had eerder al een maand schorsing aan twee KPMG-accountants opgelegd, in verband met tekortkomingen over het boekjaar 2011. Een van deze twee KPMG-accountants is de voormalig leider van het controleteam. Een derde accountant die betrokken was bij de controle heeft een berisping gekregen.

Opnieuw zijn berispingen uitgedeeld aan de accountants die boekjaar 2012 controleerden. Volgens de Kamer heeft zelfs een van de accountants gehandeld in strijd met de fundamentele beginselen van deskundigheid en zorgvuldigheid en van professioneel gedrag. Zo zou er een tekortkoming zijn geconstateerd in het vastleggen van controledocumentatie. De accountant die het controlewerk moest verrichten, had volgens de Kamer extra moeten controleren omdat bij tekortkomingen geen verklaringen mogen worden afgeven.

Toch zal dit niet de laatste uitspraak zijn. De controlerende accountants die ná 2012 de controle deden, kunnen waarschijnlijk ook nog een tuchtprocedure verwachten. De curatoren hopen met deze uitspraken van de Kamer een sterkere claim te kunnen indienen bij de civiele rechter.

Het accountantskantoor lijkt nog niet aan te sturen op een onderhandse deal. KPMG lijkt de uitspraak in haar voordeel uit te leggen. Er zou volgens het kantoor geen oorzakelijk verband bestaan tussen het werk van de accountants over 2012 en het faillissement van Imtech in 2015. Daarnaast hebben haar accountants de fraude bij Imtech ontdekt. Schuldeisers wachten nog altijd op hun geld. Het gaat om een verdwenen bedrag van 1,5 miljard euro.

Klik hier voor het volledige nieuwsartikel.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant