Nieuws: Naar verwachting een golf aan tuchtzaken vanwege steunmaatregelen in verband met coronapandemie

De Accountantskamer heeft aangegeven in 2021 een golf aan tuchtzaken te verwachten. Deze golf zou verband houden met de verantwoording van de steunmaatregelen die zijn aangevraagd in verband met de pandemie.

Sandra Schreuder is de voorzitter van de Kamer en heeft dit in een interview met Accountancyvanmorgen laten weten. Het zal naar alle waarschijnlijkheid gaan om zaken waarbij een accountant zich niet kan vinden in een NOW-uitkering waardoor de vergoeding zal moeten worden terugbetaald. Veel bedrijven zullen dan weerstand bieden tegen de accountant en een klacht indienen.

Schreuder heeft daarom bij het ministerie van Financiën een verzoek gedaan om het aantal leden van de kamer uit te breiden om flexibel op te kunnen treden met betrekking tot de te verwachte drukte. Daarvoor is een wettelijke uitbreiding nodig. Momenteel mag de Kamer uit maximaal tien vaste en twintig plaatsvervangende leden bestaan.

Tijdens het interview wordt ook ingegaan op het feit dat curatoren steeds vaker tuchtklachten indienen. Daarmee hopen curatoren met een gegronde klacht de aansprakelijkheid van de betrokken accountant vast te stellen. Er worden zelfs tuchtklachten aanhangig gemaakt met puur het duur om geld in de boedel te verkrijgen. Bij grote faillissementszaken bestaan vaak grote dossiers met informatie die voor de Kamer eigenlijk niet relevant is om tot een oordeel te komen.

Klik hier voor het volledige nieuwsartikel.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant