Nieuws: Polishouders verzoeken een getuigenverhoor van accountants en vertegenwoordigers van Yarden

Polishouders van Yarden hebben een kort geding gewonnen. Yarden heeft eenzijdig de rechten van houders beperkt. In voorlopige voorziening is geoordeeld dat Yarden de aanpassing moet opschorten tot in de bodemzaak een uitspraak is gedaan. De kantonrechter heeft daarbij geoordeeld dat het niet onwaarschijnlijk is dat de bodemrechter tot het oordeel komt dat Yarden de clausule niet had mogen toepassen.

Via Sociaal Verhaal hebben polishouders zich verenigd. Advocaat Mark Harten zal hun belangen gaan behartigen. Deze polishouders vragen nu aan de rechtbank, vooruitlopend op de zaak, een getuigenverhoor te houden. De polishouders stellen dat, de verklaringen van vertegenwoordigers en advocaten van Yarden die zij tijdens het kort geding hebben gedaan, in strijd zijn met elkaar dan wel aantoonbaar onjuist zijn.

De verzekerden sloten een natura-uitvaartverzekering af tegen koopsom. Later is dit omgezet in een verzekering inclusief een en-blocclausule. In 2007 kwam de Ombudsman Financiële Dienstverlening al in beeld. De polishouders moesten de keuze hebben tussen naturapolissen en sommenpolissen. Daardoor heeft een deel van de verzekerden een naturapolis gehouden.

De directie van Yarden kwam er in 2018 achter dat het omzetten naar sommenverzekeringen niet rechtsgeldig had plaatsgevonden. Dit had tot gevolg dat 290.000 polissen weer als naturapolis moesten worden beschouwd. Dit heeft geleid tot ernstige consequenties met betrekking tot de solvabiliteit.

Klik hier voor het volledige nieuwsartikel.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant