Uitspraak: Accountant is verantwoordelijk voor assistent-accountant, ook al controleert een ander zijn werk

Accountant X en Y zijn werkzaam bij A Accountants B.V. Al 13 jaar verzorgt A Accountants onder andere de inkomstenbelasting aangiften voor meneer K en zijn partner B. Meneer K heeft daarom A Accountants gemachtigd om namens hem de op zijn naam in te dienen aangifte elektronisch te ondertekenen en aan de belastingdienst te zenden. Voor het indienen van de aangiften heeft accountant Y een aantal gegevens opgevraagd bij meneer K. In oktober 2016 heeft A Accountants een brief ontvangen van de Belastingdienst waarin zij duidelijk maken dat de Belastingdienst het voornemen heeft om af te wijken van de ingediende aangifte inkomstenbelasting 2014. Volgens A Accountants is de oorzaak hiervan dat zij enkele jaaropgaven van 2014 niet hebben ontvangen. Dit volgt uit een mail begeleidend bij de brief van de Belastingdienst aan meneer K.

Geen aangifte gedaan van inkomen van ruim € 73.000,- door accountant bij inkomstenbelasting

A Accountants heeft bij de aangifte € 30.046 minder inkomen opgegeven voor meneer K en daarnaast nog € 43.116 voor zijn partner B. Ook hebben meneer K en zijn partner B ten onrechte zorgtoeslag ontvangen. Dit betreft een bedrag van € 1.665. In totaal zouden meneer K en zijn partner B volgens A Accountants € 6.178 terug moeten betalen aan de Belastingdienst. Meneer K heeft vervolgens op 11 november een klacht ingediend bij de klachtencommissie. Nadat meneer K in januari 2017 nog geen bevestiging of reactie op zijn klacht had gehad heeft hij zijn klacht persoonlijk afgegeven bij A Accountants en nogmaals gemaild als reactie op een ontvangen factuur. Uiteindelijk heeft meneer K op 1 februari 2017 de klacht per aangetekende brief aan de directie van A Accountants gezonden. Volgens de directie zouden er echter de juiste procedures zijn gevolgd waarop meneer K een klacht heeft ingediend bij de Accountantskamer.

Accountantskamer: accountant was vaktechnisch betrokken bij totstandkoming aangiften

Accountant X verweert zich tegen de klacht door te stellen dat hij niet verantwoordelijk is omdat de aangiften zijn opgesteld door een assistent-accountant en zijn ingediend door een belastingjurist die de aangiften eerst heeft nagekeken. De Accountantskamer is het hier niet mee eens. Accountant X degene was die de contacten met meneer K onderhield en daarnaast was de assistent-accountant werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid. Volgens de Accountantskamer leidt dit tot het oordeel dat, ook al heeft een belastingjurist de aangiften gecontroleerd, accountant X toch vaktechnische betrokkenheid bij de totstandkoming van de aangiften heeft gehad. Accountant X diende te controleren of de aangiften juist waren. Nu hij dit niet heeft gedaan is hij volgens de Accountantskamer tekort geschoten, ook al rust op meneer K een eigen verantwoordelijkheid voor het opgeven van hun inkomstenbronnen. Accountant X heeft volgens de Accountantskamer tuchtrechtelijk laakbaar gehandeld. De Accountantskamer verklaart de klacht daarom gegrond en legt een waarschuwing op aan Accountant X.

Klik hier voor de hele uitspraak van de Accountantskamer.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant