Uitspraak: Kapitaalaandelen voor € 1 verkocht, notaris 2 weken uit zijn ambt gezet

Meneer C is gevolmachtigde van A B.V. Het eigen vermogen van A B.V. bedraagt € 33.840. Daarnaast is meneer E gevolmachtigde van K B.V. Het eigen vermogen van deze vennootschap bedraagt € 166.860. De aandelen in het kapitaal van zowel A B.V. als K B.V. zijn voor € 1 verkocht aan Stichting B. Op 20 mei 2015 is voor de notaris verleden de akte overdracht van aandelen.

Bureau Financieel Toezicht dient klacht in tegen de notaris

Het Bureau Financieel Toezicht (hierna: “het BFT”) heeft naar aanleiding van deze akte een klacht ingediend bij de Kamer voor het notariaat. De klacht bestaat uit verschillende onderdelen. De koopsom van de aandelenoverdracht van A B.V. bedroeg € 1, terwijl het eigen vermogen van A B.V. nog € 33.840 en van K B.V. nog € 166.860 bedroeg. Het BFT is van mening dat de notaris met betrekking tot deze transacties de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (hierna: “Wwft”) heeft overtreden. De notaris diende in verband met de hoogte van de koopprijs een verscherpt cliëntenonderzoek in te stellen. De notaris heeft dit nagelaten.

Omdat het een ongebruikelijke transactie is zou de notaris deze moeten melden bij de Financiële inlichtingeneenheid. Ook dit heeft hij nagelaten. Indien er geen melding wordt gemaakt van een transactie gaat de voorkeur uit naar het schriftelijk vastleggen van de redenen hiertoe. Ook dit is niet gebeurt. Volgens het BFT heeft de notaris ook hier de Wwft overtreden.

Notaris heeft onderzoeksplicht geschonden volgens het BFT

Het BFT klaagt verder over de onderzoeksplicht die op de notaris rust. De onderzoeksplicht maakt deel uit van de zorgplicht van een notaris. De notaris dient niet alleen de belangen van zijn eigen cliënt maar ook die van derden in het oog te houden. De koopsom en het eigen vermogen van zowel A B.V. als K B.V. diende te leiden tot nader onderzoek nu dit geen normale transactie betrof. Nu de notaris dit heeft nagelaten heeft hij volgens het BFT zijn onderzoeksplicht, en dus zijn zorgplicht geschonden.

Notaris voert vrijwel geen verweer, klacht wordt gegrond verklaart

De notaris geeft in zijn verweer aan dat hij de klacht van het BFT heeft omgezet in een wijziging van de behandeling van soortgelijke zaken. Hij heeft dit ingrijpend gewijzigd en daarbij de focus gelegd op het belang van derden, waaronder onder andere de Belastingdienst en schuldeisers. Verder heeft de notaris geen verweer gevoerd. De Kamer verklaard daarom de klacht gegrond. Enkel de koopsom zou voor de notaris al aanleiding moeten zijn om een geheel andere werkwijze en houding aan te nemen. De notaris heeft volgens de Kamer niet voldaan aan zijn zorgplicht nu er op geen enkele wijze sprake was van zorg die door cliënten en derden mochten worden verwacht. Dit nalaten raakt de kern van het notariaat, aldus de Kamer.

Nu de klacht gegrond is verklaart mag de Kamer een tuchtrechtelijke sanctie opleggen aan de notaris. De Kamer schorst de notaris in de uitoefening van het ambt voor de duur van 2 weken.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u ook schade geleden als gevolg van een beroepsfout van een notaris? Of heeft u het vermoeden dat uw notaris u onjuist of onvolledig heeft ingelicht en/of geadviseerd? Neem dan hier contact op met een van de advocaten van Zorgplicht Advocaten. Onze advocaten zijn vergaand gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht, onder meer ten aanzien van notarissen, advocaten, makelaars en financiële dienstverleners.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant