De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de Environmental, Social, and Governance (ESG) criteria zijn opgezet om meer transparantie en duurzaamheid in het bedrijfsleven te stimuleren. Deze regelgeving dwingt bedrijven om gedetailleerde en nauwkeurige informatie over duurzaamheid te rapporteren. Accountants en financiële professionals hebben een sleutelrol in het garanderen van de nauwkeurigheid en volledigheid van deze rapporten. Er zijn echter ook negatieve gevolgen aan verbonden. Het niet naleven van deze rapportageverplichtingen kan grote juridische en financiële consequenties hebben voor zowel accountants als bedrijven. Dit kan leiden tot reputatieschade, financiële boetes, juridische stappen en het verlies van professionele licenties. Daarom is het cruciaal dat accountants proactief werken om aan de ESG- en CSRD-eisen te voldoen en hun ethische normen te handhaven.Wat is ESG (Environmental, Social, and Governance)?

ESG staat voor Environmental, Social, and Governance en omvat de drie belangrijkste factoren bij het beoordelen van de duurzaamheid en ethische impact van een investering in een bedrijf. Deze criteria helpen beleggers te beoordelen hoe effectief een onderneming presteert op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). In de bedrijfswereld wordt ESG steeds belangrijker, omdat beleggers, consumenten en regelgevers steeds meer belang hechten aan de duurzaamheidspraktijken van bedrijven. Bedrijven die zich niet aanpassen aan deze nieuwe verwachtingen kunnen aanzienlijke financiële en juridische risico’s lopen. Lees meer over ESG (Environmental, Social, and Governance).

Wat is CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een initiatief van de Europese Unie (EU) dat gericht is op het verbeteren van de duurzaamheid van bedrijfsrapportages. Deze richtlijn vervangt de bestaande Non-Financial Reporting Directive (NFRD) en introduceert strengere eisen voor het rapporteren van ESG-kwesties. Het doel van de CSRD is om de kwaliteit, vergelijkbaarheid en betrouwbaarheid van duurzaamheidsinformatie te verhogen, zodat beleggers en andere belanghebbenden beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. Lees meer over CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Wat zijn de gevolgen bij onvoldoende CSRD-rapportage?

Accountants en andere financiële professionals spelen een cruciale rol in de naleving van de ESG– (Environmental, Social, and Governance) en CSRD-rapportage (Corporate Sustainability Reporting Directive). Als zij tekortschieten in hun verantwoordelijkheid om nauwkeurige en volledige duurzaamheidsrapportages te verzekeren, kunnen de gevolgen aanzienlijk zijn. Deze gevolgen strekken zich uit over reputatieschade, financiële sancties, juridische procedures en zelfs verlies van professionele licenties. Lees meer over de gevolgen bij onvoldoende CSRD-rapportage?

Wat is dubbele materialiteit?

De term “dubbele materialiteit” is een centraal begrip binnen de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Deze normen, ontwikkeld door de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), zijn ontworpen om de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van 2022 te implementeren. Dubbele materialiteit vereist dat bedrijven zowel de impact van hun activiteiten op milieu en maatschappij als de financiële gevolgen van milieu-, sociale- en governancefactoren (ESG) op de organisatie zelf evalueren en rapporteren. Lees meer over de gevolgen bij dubbele materialiteit?

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant