Nieuws: Accountant krijgt dubbele berisping voor beschuldiging zonder grondslag

De betreffende accountant had in tuchtzaken te veel beschuldigingen aangevoerd, zonder deugdelijke grondslag. Volgens de tuchtrechter is sprake van ‘zeer zware bewoordingen’. Zo zijn de woorden ‘liegen’, ‘schijnconstructie’ en ‘misbruik van verschoningsrecht’ gebruikt. De accountant had andere woorden moeten gebruiken om zijn standpunt te bepleiten.

De accountant had moeten constateren dat hij inderdaad onvoldoende deugdelijke grondslagen had om beschuldigingen te uiten. Dit heeft de betreffende accountant niet gedaan, waardoor in strijd is gehandeld met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. De Kamer besluit hiervoor twee berispingen op te leggen.

Klik hier voor het nieuwsartikel.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant