Nieuws: Accountant past oordeel aan: is dat proportioneel?

De financiële positie en resultaten van een onderneming en ontwikkelingen die daarin plaatsvinden kunnen van belang zijn voor economische beslissingen. Daarom worden er eisen gesteld aan cijfers die in de jaarrekeningen worden opgenomen.

Onlangs is een discussie ontstaan over het belang van een oordeelonthouding over de cijfers van het voorgaande jaar op het accountantsoordeel bij de jaarrekening van het lopende jaar. De cijfers zouden wel kunnen worden ondersteund door voldoende en geschikte controle-informatie. Er was echter onvoldoende en ongeschikte informatie voor handen voor vergelijkende resultaatcijfers. De kwestie rondom de vergelijkende resultaatcijfers bleef onopgelost. De vraag is of de verplichting om het oordeel aan te passen proportioneel kan worden geacht.

Welke eisen zijn op te maken uit de controlestandaarden? In NVCOS 710 staat beschreven wat de verantwoordelijkheden van de accountant zijn ten aanzien van de vergelijkende cijfers en in NVCOS 510 staan de eisen ten aanzien van de beginbalans. Uit deze standaarden valt op te maken dat een accountant bij de eerstejaarscontrole verplicht is om de beginbalans te controleren, maar niet gehouden is om de vergelijkende resultaatcijfers te controleren. De accountant moet bij een eerstejaarscontrole in een paragraaf inzake overige aangelegenheden melding maken over het feit dat de vergelijkende resultaatcijfers niet zijn gecontroleerd. Dit schept helderheid ten aanzien van de gebruikers.

Indien het niet gaat om een eerstejaarscontrole, is het vereist dat de accountant zijn controleoordeel over het lopende jaar aanpast bij onopgeloste issues in de vergelijkende cijfers, ondanks dat dit geen effect heeft op de cijfers van het lopende jaar. Een materiële afwijking in de vergelijkende kan van invloed zijn op de cijfers van het lopende jaar. De controlestandaarden staan het niet toe om een goedkeurend oordeel over het lopende jaar te verstrekken. In de standaard staat dat het niet is toegestaan dat het issue in de vergelijkende cijfers door een paragraaf over overige aangelegenheden in plaats van het oordeel wordt geadresseerd in de controleverklaring. Het is niet vereist hetzelfde oordeel te verstrekken als in het voorgaande jaar. De accountant moet in het specifieke geval met een passend oordeel komen.

De schrijver van het artikel voert aan dat het aanpassen van het oordeel proportioneel is en heeft de redenen daarvoor nader onderbouwd. Klik hier om het volledige artikel te lezen.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant