Nieuws: Accountant weigert in te stemmen met vertrekregeling

Een accountant houdt zich bezig met cijfers van een gemeente. De accountant weigert echter akkoord te gaan met een vertrekregeling van de gemeente. De gemeente was deze regeling met de gemeentesecretaris overeengekomen.

De accountant stelt dat de regeling niet in lijn is met een wijziging in de Wet Normering Topinkomens. In die wet is bepaald dat een topfunctionaris maximaal 201.000 euro mag ontvangen.

De gemeente had in november bekend gemaakt de relatie met de gemeentesecretaris niet te willen voortzetten. Het dienstverband is nog niet geëindigd, maar de secretaris is formeel geschorst. Dit komt onder andere omdat de accountant niet wil meewerken omdat dit niet zou stroken met de WNT.

De gemeente, de secretaris en de betrokken advocaten zijn deze week bij de rechter in Assen terechtgekomen om het een en ander uit te spreken. Partijen willen dat de rechter de accountant beweegt om mee te werken, aangezien de situatie al maanden voortduurt. De rechter doet over vier weken uitspraak in de zaak.

Volgens een advocaat zou er een weeffout zitten in de WNT waar de voormalig secretaris nu tegenaan loopt. Sinds de wijziging van de wet zou de secretaris de eerste zijn die zijn baan is kwijtgeraakt. Volgens de arbeidsovereenkomst heeft de secretaris recht op hetgeen hij verzoekt.

Klik hier voor het nieuwsartikel.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant