Nieuws: AFM onderzoekt of zorgplicht kan worden gewijzigd

Toezichthouder Autoriteit Financiële markten (AFM) gaat dit jaar onderzoeken of de zorgplicht tijdens de looptijd van een financieel product moet worden aangepast. Hierbij wordt zowel naar de rol van de adviseur. als naar de rol van de aanbieder gekeken. Extra aandacht wordt besteed aan de risico’s van een kennis- en ervaringstoets voor execution only en aan de verzilverhypotheek.

De toezichthouders vinden dat de zorgplicht tijdens de looptijd toe is aan aanpassing naar de nieuwe omstandigheden. Dit heeft mede te maken met veranderingen in digitalisering en internationalisering. Het wijzigen van de zorgplicht gaat een van de belangrijkste activiteiten zijn waar de organisatie zich dit jaar mee bezig gaat houden.

Execution only

Steeds meer verstrekkers bieden execution only hypotheken aan, terwijl deze lang niet voor iedere consument geschikt zijn. Daarom gaat de AFM een grote groep aanbieders onderzoeken. De toezichthouder wil inzicht krijgen in hoe de execution only wordt ingezet en welke strategie daarachter schuilgaat.

Een onderdeel van het onderzoek gaat over de kennis- en ervaringstoets. Momenteel zou het risico kunnen bestaan dat de kennis- en ervaringstoets op een inadequate wijze is ingericht en klanten daardoor een hypotheek afsluiten, terwijl zij onvoldoende kennis hebben. Hierdoor komt het voor dat een hypotheek niet passend is voor de financiële situatie waarin de klant zich bevindt en voor zijn eventuele toekomstplannen. De risico’s die hieraan verbonden zijn moeten in kaart worden gebracht.

Financiële producten

De AFM heeft momenteel al een marktbreed onderzoek lopen naar verzilverhypotheken. Deze soort hypotheken worden steeds populairder gezien de stijgende huisprijzen en de lage rentestand. Onderzocht wordt hoe aanbieders dit overwaarde product hebben gecreëerd en hoe ze het in de markt profileren.

Ook wordt een verkennend onderzoek gedaan naar de invloed van lage rente op pensioen-, levens- en uitvaartverzekeringen. De AFM wil in kaart brengen welke gevolgen lagere beleggingsopbrengsten voor consumenten hebben.

De aflossingsvrije hypotheken blijven nog steeds onder de aandacht van de AFM. Daarnaast wordt dit jaar ook nog dataonderzoek gedaan naar de grootste risico’s bij consumptief krediet, toezicht op pensioencommunicatie in een herziend pensioenstelsel en de bescherming van kwetsbare zakelijke kredietnemers.

Klik hier voor het hele nieuwsartikel op Amweb.

Zorgplicht advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van het schending van de (doorlopende) zorgplicht van uw financieel adviseur of tussenpersoon? Wij bespreken graag met u de mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact op met een van onze advocaten voor een oriënterend gesprek. Of laat u bellen via een terugbelnotitie of stuur ons een bericht. Dan nemen wij zo snel als mogelijk contact met u op.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant