Nieuws: AFM stelt vast dat accountants onvoldoende kwaliteit leveren bij controlewerk

In een onderzoeksrapport naar de kwaliteit van het controlewerk van de “Big 4” kantoren, stelt de AFM vast dat EY, Deloitte, PwC en KPMG hun werk niet goed doen. Van de 32 onderzochte dossiers voldeden er maar liefst 19 niet aan de eisen. Dat is maar liefst 59%. Uit een vergelijkbaar onderzoek uit 2014 volgde dat 45% niet aan de kwaliteitseisen voldeed. Ofwel: de kwaliteit van de werkzaamheden van accountants is er (verder) op achteruit gegaan.

AFM-bestuurder Gerben-Everts stelt dan ook vast dat de kwaliteitsbewaking binnen accountantsorganisaties zorgelijk blijft en het doorvoeren van de veranderagenda taai. Vanzelfsprekend zijn er ook goede controles, maar volgens Gerben-Everts dient er de komende periode over de gehele linie een consistente kwaliteitsverbetering plaats te vinden.

EY blijft achter ten opzichte van concurrenten bij ontwikkeling kwaliteitsgerichte cultuur

AFM heeft ook gemeten welke veranderingen acht kantoren (EY, Deloitte, PwC, KPMG, Mazars, BDO, Accon en Baker Tilly Berk) hebben doorgevoerd om tot een meer kwaliteitsgerichte cultuur te komen. Ook over deze inspanningen van de kantoren is de AFM over het algemeen niet tevreden. Daarbij merkt de AFM echter wel op dat Deloitte, KPMG en PwC meer veranderingen te weeg hebben gebracht wat betreft de governance (gedrag, cultuur en bestuur) dan de rest. Opvallend aan deze conclusie van de AFM is dus dat EY schijnbaar achter blijft bij de Big 4 op dit punt.

Tekortkomingen bij accountantskantoren vergelijkbaar met voorgaand onderzoek

De AFM heeft de uitkomsten van die analyses ook vergeleken met die van het voorgaande reguliere onderzoek in 2014. De AFM constateert dat de aard van de tekortkomingen vergelijkbaar is met die in het voorgaande reguliere onderzoek. De meest voorkomende tekortkoming die de AFM in haar onderzoek heeft geconstateerd, is dat de externe accountant met zijn werkzaamheden onvoldoende de effectieve werking van de interne beheersingsmaatregelen heeft getoetst.

Ook hier dient echter onderscheid te worden gemaakt. Zo waren bij Deloitte drie van de acht onderzochte dossiers onvoldoende, terwijl er dat bij KPMG en EY zes van de acht waren.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare nieuwsartikelen:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant