Nieuws: AFM wil een bijdrage leveren aan vernieuwing in toezicht op accountantsorganisaties

De AFM heeft aangegeven open te staan voor innovatie en wil graag bijdragen aan de vernieuwing van het toezicht op accountantsorganisaties. Dit zou passen binnen de huidige wet- en regelgeving. De AFM werkt momenteel aan oplossingen die ruimte moeten bieden aan vernieuwing in de auditpraktijk.

De rapporten van de AFM komen nu vaak pas later. Het onderzoek is met veel waarborgen omkleed en kost tijd. Dit komt omdat toetsingsresultaten pas twee tot drie jaar na de controles worden gepubliceerd. De branche heeft dan al veranderingen doorgemaakt. Er is aangegeven dat er aan “allerlei knoppen wordt gedraaid om het anders te gaan doen”.

Een bestuurder van KPMG stelt dat kantoren zelf aan de bak moeten op het gebied van innovatie. Dit kan worden vormgegeven door data-analyse. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met het feit dat verandering ook betekent dat er fouten zullen worden gemaakt. De sector heeft bij de AFM voorstellen neergelegd omtrent de innovatie rondom het toezicht. Op middellange termijn zou dit effectief moeten zijn.

Volgens de bestuurder van de AFM betekent strengere regelgeving en toezicht ook dat het moeilijk is om de kwaliteit te behalen, zeker voor kleine auditpraktijken. Het voorstel moet het mogelijk maken dat de toezichthouder en getoetst kantoor samen overleggen over een mogelijke oplossing voordat er wordt gecommuniceerd met de buitenwereld.

De AFM is op de hoogte van de spanningen en werkdruk als gevolg van hoge eisen aan compliance en dossiervorming. Juist daarom zou innovatie nodig zijn. Het is van belang dat sprake is van een goede informatie-uitwisseling en het tijdig oppikken van signalen.

Klik hier voor het volledige nieuwsartikel.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant