Nieuws: Bestuursverslag van belang bij RJ 640-jaarrekening door accountant

Wat is RJ 640? Het is een richtlijn van de Raad voor de Jaarverslaggeving, voor organisaties zonder winststreven (OZW). Het bestuur legt in een bestuursverslag het oordeel vast over het gevoerde beleid en de beoogde en gerealiseerde doelen.

In de RJ 640 staat opgenomen dat de aard van de activiteiten van een OZW op maatschappelijk gebied voor een beperkt deel uit de jaarrekening kan worden opgemaakt. De vraag die hierbij kan opspelen, is of het bestuursverslag in dat geval belangrijker is dan de jaarrekening. In aanvulling op RJ 400 (de richtlijn met betrekking tot het bestuursverslag) zijn enkele handvatten opgesteld.

Een accountant heeft te maken met voorbeeldverklaringen die de NBA heeft opgesteld. Daarin staat dat het bestuursverslag overeen moet komen met de jaarrekening en geen materiële afwijkingen kan bevatten. Er wordt niet gesteld dat het bestuursverslag ook alle informatie bevat die vereist is (volgens RJ 640). Daarnaast zal de accountant verwijzen naar NVCOS 720. De werkzaamheden rondom het bestuursverslag gaan niet zo diep als de werkzaamheden rondom de controle van de jaarrekening.

Het valt te betwijfelen of de accountant hiermee zijn verantwoordelijkheid neemt ten opzichte van het maatschappelijk verkeer. Er wordt voorgesteld om accountants expliciet te verplichten om te vermelden dat het bestuursverslag de essentiële informatie bevat. Ook moet blijken dat het bestuursverslag een getrouw beeld geeft van de activiteiten van de OZW. Er zijn diverse manieren om de opinie te formuleren.

Klik hier voor het volledige nieuwsartikel.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant