Nieuws: Brief aan Tweede Kamer omtrent verlichten administratieve lasten bij NOW-controle

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een zestal maatregelen opgenomen om de administratieve lasten van NOW-controles te verlichten. Op 2 juni wordt over de maatregelen overlegd.

Nadat de minister signalen kreeg van sociale partners, de NBA, brancheorganisaties, ondernemers en de Tweede Kamer, besloot hij dat er aanpassingen nodig zijn. De minister heeft niet alle suggesties van de organisaties overgenomen. Vanwege de uitvoerbaarheid heeft de ministers de suggesties aangepast. De aanpassingen zien op de NOW 3 en zullen geen terugwerkende kracht hebben. De aanpassingen gelden wel voor een verlenging (NOW 4).

De voorstellen zien onder andere op verhoging van het drempelbedrag naar 40.000 euro. Momenteel is de bovengrens 125.000 euro, omdat boven dit bedrag een accountantsproduct is vereist. Opdrachten voor verschillende tranches kunnen als één worden beschouwd. Na afloop van de laatste tranche zal de accountant alle periodes en toepasselijke voorwaarden controleren. Ook indien werkgever gebruikt maakt van NOW 4 kan die controle als een gezamenlijke controle met NOW 3 worden gecombineerd.

In de gevallen dat gebruik wordt gemaakt van de werkmaatschappijregeling, waarvoor de subsidie lager is dan 375.000 euro, wordt een verklaring met beperkte mate van zekerheid gevraagd in plaats van een redelijke. Dit moet nog verder worden uitgewerkt in de standaarden die gelden voor accountants.

Ook moet er een verduidelijking komen voor de beperking van de werkzaamheden, bijvoorbeeld wanneer de financiële administratie door een deskundige derde wordt uitgevoerd en deze ook wordt ingeschakeld voor de vaststelling van de NOW. Het is onnodig als werkzaamheden dubbel worden uitgevoerd.

De andere aanpassingen zien op de standaard 3900N die geldt ten aanzien van accountants. Zo zouden er inhoudelijk maar ook procesmatige samenvoegingen kunnen plaatsvinden die nu gelden voor de tranches apart.

Klik hier voor het volledige nieuwsartikel.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant