Nieuws: De doorlooptijd bij de Accountantskamer is succesvol verkort

Sandra Schreuder (voorzitter Accountantskamer) had het voornemen om de doorlooptijd bij de Kamer te verkorten. Dit is inmiddels gelukt. Waar de gemiddelde looptijd in 2020 ongeveer 211 bleek, was dit in 2019 nog 285 dagen.

Ook zijn het aantal opgelegde maatregelen bij de Accountantskamer vorig jaar aanzienlijk gestegen. In 2020 werden in 81 gevallen maatregelen opgelegd, terwijl dat een jaar eerder nog 55 keer was. De stijging zou te maken hebben met de zaken omtrent PE-verplichtingen. 36 PE-zaken werden gegrond verklaard, in 31 zaken werd een behandeling gestaakt omdat alsnog een cursus werd gevolg. In 23 gevallen werd een waarschuwing en een boete opgelegd, 12 maal een berisping en een boete en eenmaal alleen een waarschuwing. Als de PE-zaken niet worden meegenomen in de berekening, dan heeft de Kamer vorig jaar minder maatregelen opgelegd dan het jaar ervoor.

Volgens mevrouw Schreuder heeft de pandemie laten zien dat de Kamer nog een aantal stappen moet zetten. Daarbij staat (verdere) digitalisering bovenaan de lijst. Momenteel is een pilot gestart waarbij processtukken digitaal aan de Accountantskamer moeten worden aangeleverd. Daarbij staan de kernwaarde integriteit en veiligheid voorop.

Ook hoop Schreuder dat het ledental van de Kamer snel kan worden uitgebreid. Dit hangt ook samen met het feit dat er een forse stijging van het aantal tuchtzaken wordt verwacht. Ook voorziet de Kamer een mogelijke stijging omtrent klachten over accountants die betrokken zijn bij de controle van de steunmaatregelen.

Er ligt momenteel een wetsvoorstel tot wijziging van de tuchtrechtelijke maatregelen. Dit voorstel moet het mogelijk maken om een corrigerende maatregel op te leggen die ziet op ontwikkeling van de accountant zijn kennis en vaardigheden om het vertrouwen in de accountant en het accountantsberoep te herstellen. De maatregelen zien dus meer op kwaliteitsverbetering.

Klik hier voor het volledige artikel.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant