De laatste decennia zijn er meerdere fraudezaken aan het licht gekomen waarbij achteraf is gebleken dat accountants mogelijk beter op hadden moeten letten, of zelfs hadden moeten ingrijpen, vanwege bepaalde signalen van fraude. Uit een artikel uit het Financieele Dagblad (FD) van 20 augustus 2018 volgt dat een groot deel van de accountants vindt dat van de beroepsgroep niet mag worden verwacht dat zij fraude aan het licht brengen. Schimmel, forensisch accountant bij het middelgrote accountantskantoor Grant Thornton, heeft op de website van Accountant.nl de stelling ingenomen dat de accountant helemaal niet is geëquipeerd om fraude te kunnen ontdekken. De buitenwereld gaat daar volgens Schimmel ten onrechte vanuit. Uit een poll op de website van Accountant.nl, waarin vakgenoten konden aangeven of ze het met Schimmel eens zijn, blijkt dat het merendeel van de accountants het met Schimmel eens is.

Accountantssector vond zichzelf in 2014 nog poortwachter bij bestrijding van fraude

Hoogleraar Accountancy Pheijer reageerde in een FD-opinie-artikel op Schimmel. Pheijer stelt dat het zoeken naar fraude inherent is aan de doelstelling van de accountantscontrole en de zekerheid die deze controle dient te verschaffen. Eerder leek de accountancy beroepsgroep het daar ook mee eens. In de door de accountantssector zelf opgestelde hervormingsplannen uit 2014, werd namelijk nog de stelling ingenomen: “De accountant kan en moet, als poortwachter bij de aanpak en bestrijding van fraude, een belangrijke rol spelen”.

Beroepsregels accountants eisen onderzoek naar fraude

Arnout van Kempen, adviseur in de accountantssector en deelnemer aan de discussie, stelt dat het ook in de beroepsregels van accountants staat dat zij met een redelijke mate van zekerheid moeten kunnen vaststellen dat er geen materiële afwijkingen in de cijfers zitten vanwege fraude. Het baart Van Kempen dan ook zorgen dat accountants menen dat dat niet tot hun taak behoort.

Bekijk hier het volledige nieuwsbericht uit het Financieele Dagblad d.d. 20 augustus 2018.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie vergelijkbare nieuwsberichten:

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Laat ons u helpen Laat ons u bellen

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant