Nieuws: Herziening toezicht op accountantsvergunning

De AFM heeft laten weten dat zij zich vanaf 2022 bezig zal gaan houden met het toezicht op accountantskantoren met een Wta-vergunning. Volgens de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) gaat het toezicht op de naleving van de Wta fors meer tijd en geld kosten. De SRA is bang dat die kosten voor een groot deel worden doorberekend aan klanten van accountants. Zeker aangezien er ook een reguliere kostenverhoging van het toezicht is aangekondigd. Per kantoor kunnen de lasten oplopen tot meer dan 40%. Daarnaast maakt de SRA zich druk over het feit dat het straks nog moeilijker gaat worden om een accountant te vinden die geschikt is. SRA hamert erop dat het stelsel toegankelijk moet blijven voor alle SRA-leden die kwaliteit leveren en positief getoetst zijn.

Ruim 140 kantoren met Wta-vergunning hebben aangegeven te overwegen om de vergunning in te leveren. De wettelijke controles zouden namelijk weinig opleveren. Een Wta-vergunning moet daarom betaalbaar en rendabel zijn en ook blijven. Het kabinet is bezig met een mkb-toets voor landelijke wet- en regelgeving. Uit die toets moet blijken of de wijziging in de wetgeving een kostendrukkend effect zal hebben.

De SRA wil niet spreken van een omkeer, maar wil gehoor geven aan de oproep van minister Hoekstra om kabinetsvoorstellen met een positieve grondhouding vorm te geven en toe te passen. Het draait immers om kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging. We moeten ons daarvoor positief-kritisch blijven opstellen.

Momenteel is de SRA met de toezichthouder en NBA in gesprek over uitgangspunten voor de overdracht van de kwaliteitstoetsingen, over de wijze van toetsing door de toezichthouder na overdracht, over de effecten van een aanzienlijke kostenstijging en een mogelijk vliegurencriterium op zowel kleinere leden als controleplichtige mkb-ondernemingen.

Er wordt verwacht dat minister Hoekstra in het eerste kwartaal met een nieuw wet komt die zal worden voorgelegd aan belanghebbenden. Vooralsnog lijkt de val van het kabinet daarop geen invloed te hebben.

Klik hier voor het volledige nieuwsbericht.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant