Nieuws: Hoe kan een accountant witwassende klanten herkennen?

Het is de taak van accountants om de financiële activiteiten van bedrijven en organisaties te controleren en te verifiëren. Om deze verantwoordelijkheid goed uit te voeren, is het belangrijk dat accountants weten hoe ze moeten omgaan met de wetgeving met betrekking tot witwassen en terrorismefinanciering. In deze blog zullen we de verplichtingen van accountants bij het voorkomen van witwassen uitleggen, zoals vastgelegd in artikel 20 van de derde EU anti-witwasrichtlijn.

Wat is witwassen en wat is zwartwassen?

Voordat we ingaan op de verplichtingen van accountants, is het belangrijk om de verschillen tussen witwassen en zwartwassen te begrijpen. Witwassen is het verhullen van voorwerpen of geld verkregen uit enig misdrijf. Zwartwassen daarentegen gaat precies om het tegenovergestelde: het geld is afkomstig uit legale bedrijfsactiviteiten, waarbij het niet gaat om waar het geld vandaan komt, maar om hoe het wordt aangewend.

Verplichtingen van accountants bij het voorkomen van witwassen Volgens artikel 20 van de derde EU anti-witwasrichtlijn moeten accountants bijzondere aandacht besteden aan elke activiteit die van nature bijzonder geschikt is om verband te houden met witwassen of financiering van terrorisme. Dit omvat het identificeren van complexe of ongewoon grote transacties en alle ongebruikelijke transactiepatronen zonder een duidelijk economisch of merkbaar rechtmatig doel.

Een voorbeeld hiervan is wanneer een accountant klant een buitenlandse afnemer vraagt om een factuur van 110 procent van de waarde van de goederen en vervolgens een deel van het geld naar een bankrekening in Liechtenstein over te maken. In dit geval moet de accountant de transactie goed beoordelen om te bepalen of deze ongebruikelijk is en of het geld buiten het zicht van de autoriteiten wordt gehouden. Als dat het geval is, is het aan te raden om een melding te doen bij de Financial Intelligence Unit (FIU).

Conclusie

Accountants hebben een belangrijke verantwoordelijkheid bij het voorkomen van witwassen. Ze moeten bijzondere aandacht besteden aan elke activiteit die van nature bijzonder geschikt is om verband te houden met witwassen of financiering van terrorisme. Dit omvat het identificeren van complexe of ongewoon grote transacties en alle ongebruikelijke transactiepatronen zonder een duidelijk economisch of merkbaar rechtmatig doel. Als dat het geval is, moet de accountant een melding doen bij de Financial Intelligence Unit.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant