Nieuws: De Hoge Raad doet uitspraak over bemiddelingskosten


Dubbele bemiddelingskosten van de makelaar en/of bemiddelaar zijn door een arrest van de Hoge Raad d.d. 15 oktober 2015 verder aan banden gelegd.

Wie bemiddelt bij de totstandkoming van een overeenkomst en daarbij optreedt voor twee contractspartijen, heeft geen recht op een vergoeding afkomstig van de huurder. Ondanks dit wettelijk verbod werden in soortgelijke gevallen toch gewoon bemiddelingskosten in rekening gebracht. De huurder had daarbij het nakijken. Niet betalen was voor de huurder geen optie, omdat hij de woning dan niet zou kunnen huren.

Prejudiciële vraag aan de Hoge Raad

In de lagere rechtspraak werd verschillend geoordeeld over deze kwestie. Om die reden heeft een kantonrechter in Den Haag een prejudiciële vraag gesteld aan de Hoge Raad. In de zaak ging het om een bemiddelingsbureau dat woonruimte te huur had aangeboden op haar website. De woningzoekende diende zich bij het bureau in te schrijven alvorens de woning kon worden bezichtigd. Bij de inschrijving werden algemene voorwaarden van toepassing verklaard waarin onder meer was bepaald dat een courtage voor een bedrag van één maand huur verschuldigd was als een huurovereenkomst tot stand zou komen. De vraag die voorlag betrof de vraag of het verbod op het in rekening brengen van bemiddelingskosten aan de huurder ook geldt, indien een verhuurder een woning te huur aanbiedt op een website van een bemiddelingsbureau en daarvoor geen tegenprestatie is verschuldigd.

De Hoge Raad oordeelde dat in het onderhavige geval óók sprake was van een bemiddelingsovereenkomst tussen de verhuurder en de bemiddelaar. Er hoeft door de huurder dus geen courtage te worden voldaan. Voor het bestaan van een bemiddelingsovereenkomst is dus niet vereist dat de verhuurder de bemiddelaar ook daadwerkelijk betaalt.

Dit is slechts anders indien de bemiddelaar kan bewijzen dat de website als ‘elektronisch prikbord’ fungeert. Daarmee wordt bedoeld dat de bemiddelaar het de aspirant-verhuurder en –huurder niet onmogelijk maakt, dat zij rechtstreeks en zonder de tussenkomst van de bemiddelaar met elkaar in contact treden om tot het sluiten van een huurovereenkomst te komen. Bovengenoemd verbod op het in rekening brengen van bemiddelingskosten geldt op dit moment niet voor bemiddeling bij  onzelfstandige woonruimte, zoals kamers.

Hier kunt het gehele artikel over de uitspraak van de Hoge Raad d.d. 15 oktober 2015 inzake de bemiddelingskosten lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw makelaar? Heeft uw makelaar uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? Doet uw makelaar of bemiddelaar iets wat volgens u niet is toegestaan en lijdt u daar schade door? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant