Nieuws: Kabinet neemt maatregelen om accountants te controleren

Minister Hoekstra had aan de ministerraad een voorstel gedaan om de maatregelen omtrent de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren. Volgens Minister Hoekstra moeten kantoren hun verantwoordelijkheid nemen en moet er een toezichthouder zijn die de naleving controleert. De minsterraad heeft met het voorstel tot verbetering ingestemd.

Zo komen er duidelijke criteria om kwaliteit te meten. Het toezicht wordt voortaan gehouden door de AFM. Grote accountantskantoren moeten een raad van commissarissen hebben. Met een raad van commissarissen moet er intern beter toezicht worden gerealiseerd.

De maatregelen dienen ook te zorgen voor een cultuuromslag op de werkvloer. Zo zal een kwartiermaker worden aangesteld. Deze moet ervoor zorgen dat alle betrokkenen om de tafel gaan zitten en de maatregelen uitvoeren.

De Commissie Toekomst Accountancysector heeft onderzocht hoe de kwaliteit van de controles kon worden aangepakt. Wanneer een kantoor werd gewezen op noodzakelijke verbeteringen, werd hier onvoldoende mee gedaan om dit op pijl te krijgen. Het vertrouwen in de controles moet beter. De Commissie Toekomst Accountancysector heeft maatregelen opgesteld. Deze maatregelen houden rekening met de omvang van kantoren.

Klik hier voor het nieuwsartikel.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant