Nieuws: Nieuw absoluut klachttermijn van tien jaar tegen accountants

Sinds 1 januari 2019 is de nieuwe klachttermijn voor tien jaar ingegaan. Voorheen was het binnen zes jaar dat moest worden geklaagd. Nu geldt een termijn van 10 jaar nadat de gewraakte gedraging (het verweten handelen of nalaten) zich heeft voortgedaan.

Tot en met december 2018 golden de regels dat een klacht uiterlijk binnen zes jaar moest worden ingediend nadat de feiten zich hadden voorgedaan (het absolute klachttermijn). Daarnaast was het relatieve termijn drie jaar. Dit termijn ging lopen vanaf het moment dat op basis van objectieve feiten en omstandigheden kon worden aangenomen dat de klager op de hoogte was van feiten waarover de klacht gaat.

Klachten die na 31 december 2018 worden ingediend, worden behandeld met inachtneming van het overgangsrecht. Dit overgangsrecht moet de verhouding tussen de nieuwe en de oude termijnen regelen. Een klacht wordt niet in behandeling genomen als op 31 december 2018 de oude termijn is was verstreken. Hierbij wordt gekeken of de gewraakte gedraging plaatsvond voor 1 januari 2013 (zes jaar) of dat de klager heeft geconstateerd of redelijkerwijs heeft kunnen constateren dat de gewraakte handeling in strijd was met de geldende regels en het belang van een goede uitoefening van het beroep.

Zie het nieuws op recht.nl

Zorgplicht advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant