Nieuws: Oud-notaris is veroordeeld tot een gevangenisstraf en beroepsverbod van vijf jaar

Een oud-notaris is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. Daarnaast heeft de oud-notaris een beroepsverbod van vijf jaar opgelegd gekregen. Deze straffen zijn hem opgelegd nadat de rechtbank heeft geoordeeld dat de oud-notaris zich schuldig heeft gemaakt aan verduistering en valsheid in geschrifte.

De oud-notaris had in 2012 € 560.000 euro gebruikt dat op een derdengeldenrekening stond. Met het geld werd geïnvesteerd in een project in Duitsland. Het geld is de oud-notaris echter kwijtgeraakt. Daardoor kreeg het kantoor een negatieve bewaringspositie. Door stukken te vervalsen, probeerde de oud-notaris de negatieve bewaringspositie te verhullen.

In 2017 kwam het handelen van de oud-notaris aan het licht. Toen is nogmaals een bedrag van € 116.000 euro van een derdengeldenrekening verdwenen. Met € 100.000 euro op zak, is de oud-notaris naar Thailand gevlucht. In totaal zouden meerdere cliënten tezamen voor een bedrag van 2,2 miljoen euro zijn benadeeld.

De oud-notaris heeft met zijn handelen het vertrouwen in het notariaat ernstig beschaamd. Van een notaris wordt verwacht dat hij zich onkreukbaar opstelt en daar ook naar handelt. Niet alleen het misbruik van de derdengeldenrekening werd de oud-notaris zwaar aangerekend, maar ook de valsheid in geschrifte. In totaal zouden 26 bankafschriften, een akte van vergelding en twee e-mails zijn vervalst. Hiermee heeft de oud-notaris het vertrouwen ondermijnd dat aan dit soort documenten wordt gesteld.

Het OM had twintig maanden onvoorwaardelijk en zes maanden voorwaardelijk geëist. De rechtbank is van mening dat sprake is van meerdere strafverzwarende omstandigheden. Daarbij wordt meegewogen dat de oud-notaris geen stappen ondernam om zijn schuld weg te werken. Hij heeft op de zitting spuit betuigd. Niet is de indruk gewekt dat de oud-notaris het laakbare gedrag inziet. Er is nog geen enkele cent vergoed van de schade die hij zelf heeft veroorzaakt. Ook is er geen verhaal geboden door de oud-notaris.

De rechtbank heeft de oud-notaris veroordeeld tot een beroepsverbod van vijf jaar. De oud-notaris zal daardoor op geen enkele wijze nog werkzaamheden kunnen verrichten als notaris.

Hier kunt u het nieuwsartikel van Advocatie lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een vraag over de rol van uw of een andere notaris, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant