Nieuws: Ruzie omtrent accountantsfacturen

Over accountantsrekeningen is ruzie ontstaan. Bij basisscholen wordt door het bestuur bezwaar gemaakt tegen de rekeningen over 2020. Wegens corona zou deze vele male hoger zijn uitgevallen. Dit is opmerkelijk aangezien bij andere basisscholen de factuur juist lager is dan de rekening over 2019.

Zo zou onder andere een accountant van PwC een extra rekening van 1.200 euro in rekening hebben gebracht bij een basisschool. Tegen deze rekening is bezwaar gemaakt. De rekening zou te maken hebben met werkzaamheden wegens corona. Volgens brancheorganisaties zijn er meerdere meldingen binnengekomen van hogere rekeningen van accountants.

Een andere basisschool laat zich ook horen. Zij geeft aan dat een paar honderd euro extra een hoop geld is voor een school. Ook vinden bestuurders van basisscholen het moeilijk dat de accountants de hogere kosten toeschrijven aan de coronacrisis wegens extra inspanningen. Een directeur heeft zelfs op verzoek van een accountant zelf een paper geschreven en een prognose van de liquiditeit opgesteld ten aanzien van de invloed van corona op de financiën van de school. Uit die stukken zou blijken dat er geen impact van de crisis is waar te nemen. Daarnaast zouden de facturen van de accountants ook niet goed zijn onderbouwd. Er werd een algemene tekst verstuurd die moest worden opgenomen in het jaarverslag over 2019.

Een handjevol scholen heeft bij de branchevereniging VOS/ABB een klacht ingediend over de hogere accountantsrekening. Het bestuur van 73 scholen heeft aangegeven niets te hebben vernomen van een hogere rekening. Bij een aantal scholen heeft de accountant zelfs de rekening verlaagd, omdat er minder reiskosten zouden zijn gemaakt.

In Nederland zijn er ongeveer 6.500 basisscholen. Een woordvoerder van PwC heeft aangegeven dat Corona effect kan hebben op cijfers van een betreffende organisatie of op de toelichtingen die in de jaarrekeningen moeten worden gedaan. In jaarrekening 2019 hebben veel bedrijven bijvoorbeeld aanvullende toelichtingen moeten toevoegen. Deze extra toelichtingen kosten extra inspanning, waarvoor moet worden betaald.

Klik hier voor het volledige nieuwsartikel.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant