Nieuws: Terughoudende rol accountant bij aanwijzingsbevoegdheid

Er worden kanttekeningen geplaatst bij de invoering van een aanwijzingsbevoegdheid voor accountants. Het is dan voor een accountantsorganisatie verplicht om een controlecliënt te accepteren.

Maatregelen om kwaliteit werkzaamheden te verduurzamen

De Minister van Financiën heeft in juli jl. een document genaamd “Wet toekomst accountancysector” openbaar gemaakt. Daarin staan maatregelen die kunnen worden genomen om de kwaliteit van het werk van de accountants duurzaam te verbeteren.

Aanwijzingsbevoegdheid voor de NBA

Een onderdeel van die maatregelen is het creëren van een zogenoemde aanwijzingsbevoegdheid voor de NBA. De NBA heeft op die manier de mogelijkheid om een accountantsorganisatie aan te wijzen om een jaarrekening te controleren. Dit is in de gevallen dat een controle cliënt geen accountant kan vinden. De aangewezen organisatie is dan, onder voorwaarden, verplicht om de controle uit te voeren.

Kanttekeningen bij aanwijzingsbevoegdheid

Dit heeft te maken met het feit dat een aantal beursfondsen geen accountant kan vinden om de controle uit te voeren. Dit wordt gezien als een onwenselijke situatie. Toch zijn er een aantal kanttekeningen bij een dergelijke aanwijzingsbevoegdheid. Het is de vraag of een dergelijke bevoegdheid gaat bijdragen aan de kwaliteit van controles.

Algemene rechtsbeginsel van contractsvrijheid

Het algemene rechtsbeginsel van contractsvrijheid dat wij in Nederland kennen, houdt in dat een organisatie vrij is in de keuze met wie zij een overeenkomst aangaan en onder welke voorwaarden. Een dergelijke aanwijzingsbevoegdheid kan op gespannen voet staan met dit beginsel. Daarnaast moeten de accountants die worden aangewezen voldoen aan de fundamentele beginselen die zijn opgenomen in de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) waaronder objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid. Een accountant moet een opdracht kunnen weigeren als er bedreigingen voordoen.

Aanwijzingsbevoegdheid is ultimum remedium

De AFM spreekt al jaren over het feit dat een robuust cliënt- en opdrachtacceptatiebeleid cruciaal is om kwaliteitsdoelstellingen te kunnen realiseren. Veel organisaties hebben het beleid hierop ingericht. Het valt dan ook niet goed met het beleid te rijmen als opdrachten moeten worden aanvaard. Ook wordt gezegd dat niet elk bedrijf recht zou hebben op een accountant. In het consultatiedocument staat echter dat de aanwijzingsbevoegdheid een ultimum remedium is.

Hier kunt u het volledige nieuwsartikel lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant