Nieuws: Tuchtklacht van 100 kantjes komt voor de Accountantskamer

De AFM had eerder een waarschuwing gegeven aan het accountantskantoor waar de accountant werkzaam is. Er zou onvoldoende kwaliteit zijn. Tot nu toe heeft volgens de AFM in onvoldoende mate verbetering plaatsgevonden. In 2018 had de AFM de voorlopige bevindingen op papier gezet. In het voorjaar werd geprobeerd om met het kantoor in gesprek te gaan om te spreken over verbetermaatregelen. De gesprekken kwamen moeizaam en amper van de grond. Volgens de AFM stond de accountant niet open voor gesprekken. De gesprekken liepen uiterst moeizaam. Partijen zijn het op meerdere facetten niet met elkaar eens.

De Accountantskamer moest zich vervolgens buigen over deze tuchtzaak. Een accountant zou zijn controlewerkzaamheden gebrekkig hebben vormgegeven. De klacht was zó omvangrijk, dat de Accountantskamer er niet uit kwam. De Kamer droeg partijen op om met elkaar in gesprek te gaan om overeenstemming te bereiken over de feiten die aan de klacht ten grondslag werden gelegd. De zienswijze van de accountant en de toezichthouder liepen aanzienlijk uiteen.

De AFM stelt dat het nodig was om een om dergelijke klacht van deze omvang in te dienen, daar waar de accountant steeds van standpunt veranderde. De tuchtrechter twijfelde eraan of de accountant voldoende in detail op de hoogte was van wat de klacht tegen hem inhield. Het verweerschrift was moeilijk door te spitten; het was een inconsistent verhaal. De Kamer hoeft vooralsnog geen uitspraak te doen over de klacht. De vraag die speelt is in ieder geval waaraan een wettelijke controle moet voldoen. Partijen dienen eerst opnieuw met elkaar in gesprek te gaan. Dit gesprek moet worden opgenomen, zodat er geen onduidelijkheden kunnen bestaan over de inhoud.

Klik hier voor het nieuwsartikel.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant