Nieuws: Tuchtrechtelijke maatregelen bij examenfraude door accountants

Laatste tijd doet zich veel verontrustende berichtgeving de ronde omtrent examenfraude bij grote accountantskantoren. Naar aanleiding hiervan heeft de NBA aangekondigd om een aantal maatregelen te gaan treffen.

Onderzoek naar de gang van zaken

Op dit moment wordt door zes oob-kantoren onderzoek gedaan naar de gang van zaken bij de verplichte toetsen voor de accountants. Er wordt gekeken en gesproken over de feiten die zich op dit moment voordoen, wat de gevolgen hiervan zijn, hoe dit wordt beoordeeld en wat de mogelijke consequenties voor individuele accountants zijn.

In de tussentijd heeft de NBA alle vragen van de verplichte kennistoets teruggetrokken en werkt met voorrang aan nieuwe vragen en antwoorden. Volgens de beroepsorganisatie is namelijk niet meer te garanderen dat de huidige set van vragen en antwoorden van de kennistoets nog bruikbaar is. Mogelijk zijn er immers antwoordensets in omloop.

Reactie van de NBA

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants wil waar nodig tuchtrechtelijke maatregelen treffen tegen het frauderen door accountants bij hun kennistoets. Volgens de NBA vormt de examenfraude een schending van de door alle accountants afgelegde beroepseed en van de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Zij stellen dat voor ernstige gevallen van examenfraude tuchtrechtelijke opvolging voor de hand ligt. Het oordeel is uiteindelijk aan de Accountantskamer. De NBA is met de kantoren en de AFM in overleg over de vraag welke rol er ligt voor de beroepsorganisatie met betrekking tot tuchtrechtelijke gevolgen van de geconstateerde feiten.

Al eerder is door de NBA aangekondigd dat de huidige systematiek van toetsen wordt geëvalueerd. Zodra die evaluatie gereed is en een nieuw model is ontwikkeld, laat beroepsorganisatie dat door een externe deskundige toetsen op fraudegevoeligheid. Tegelijkertijd blijft de NBA wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van iedere individuele accountant voor zijn of haar eigen professionele ontwikkeling. Daar past vanzelfsprekend geen frauduleus handelen bij, benadrukt de beroepsorganisatie

Lees hier meer over de plannen van het NBA over het treffen van tuchtrechtelijke maatregelen bij examenfraude door accountants.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant