Nieuws: Voormalig partner schendt het beginsel van integriteit en wordt geschorst

Twee klokkenluiders van het voormalige Nuon hebben aangegeven dat Siemens bevoordeeld zou zijn bij een aanbesteding van een elektriciteitscentrale. Bij de aanbesteding zouden regels zijn overtreden. Daarom zou Siemens een voordeel hebben genoten van meer dan honderden miljoenen euro’s. Er is door de bedrijven zelf een onderzoek gestart naar de beschuldigingen. Er is destijds geconstateerd dat er onvoldoende bewijs was.

In 2017 is toch Grant Thornton ingeschakeld om onderzoek te doen naar de internal audit die reeds in Duitsland was gehouden. Meneer Peter Schimmel had de taak kritisch te kijken of de afhandeling van de klacht goed was verlopen.

Opdracht dient vermeldt te worden aan klokkenluider

Schimmel zou te gunstig hebben geoordeeld. Daarnaast heeft hij ook feitelijke onjuistheden in het rapport opgenomen. Daarom werd een tuchtklacht ingediend. In het protocol van Grant Thornton staat dat de opdracht ook aan de klokkenluider moet worden gemeld. Dit heeft niet plaatsgevonden. De klokkenluiders zouden een interviewverzoek hebben geweigerd. Daarnaast hebben ze aangegeven niets te weten van een dergelijke opdracht. De Accountantskamer stelt dat Schimmel had moeten achterhalen wat de reden was van de weigering. Ook had hij moeten concluderen of het alsnog voor de hand lag om de gesprekonderwerpen aan de klokkenluiders op een andere manier kenbaar te maken.

De Kamer heeft de klacht van een tweetal Vattenfall-medewerkers met betrekking tot een ‘schijnonderzoek’ gegrond verklaard. De opdracht is subjectief. Dit omdat een normatief kader ontbreekt. Ook voldoen de gebruikte termen niet aan de eisen van een helder toetsingskamer. Niet is gebleken welke normen zijn gehanteerd en de termen die zijn gebruikt zijn vaag.

Beginsel van integriteit

Ook is Schimmel de fout ingegaan door aan te sluiten bij de inhoud van een publicatie van Vattenfall. Hierin staat dat er geen overtredingen zijn vastgesteld. In het kader van integriteit had de instemming niet gegeven mogen worden. Het feit dat een klacht behoorlijk is afgehandeld, betekent niet dat ook de inhoudelijke beoordeling van die klacht juist is.

Ook wordt nog aandacht besteed aan het niet verrichten van wederhoor en het verzwijgen van informatie. Zo is ten onrechte achtergehouden dat wetgeving was overtreden. Ook dit is niet in het rapport vermeld.

Schorsing van drie maanden

De Accountantskamer heeft besloten dat de voormalig partner bij Grant Thornton, Peter Schimmel, voor de periode van drie maanden geschorst wordt. Het wordt Schimmel vooral aangerekend dat het beginsel van integriteit is geschonden. In 2017 had Schimmel al eens een waarschuwing gekregen met betrekking tot een onderzoeksrapport.

Hier kunt u de volledige uitspraak van de Accountantskamer lezen.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant