Uitspraak: Aansprakelijkheid account bij samenstellingsverklaring

Een onderneming is actief in de productie en verkoop van luxe motorsloepen. Meerdere partijen waren geïnteresseerd in de koop van een onroerende zaak, later ook in de aandelen en IE-rechten van het bedrijf. Een accountant was verantwoordelijk voor de samenstellingsverklaring van de jaarrekeningen 2000 en 2001. Ook heeft deze accountant de halfjaarcijfers over de eerste helft van 2002 verzorgd.

Op enig moment heeft de overdracht aan de kopers plaatsgevonden. Ook de aandelen in de onderneming zijn verkocht, maar de levering vindt in delen plaats. In 2002 wordt nog een deel van de aandelen verworven. In 2008 is de onderneming failliet verklaard. Inmiddels blijkt dat de accountant een fout heeft gemaakt bij de toerekening van omzet aan bepaalde periodes. Hiervoor is een berisping opgelegd.

Bij de rechter wordt door een groep belanghebbende een schadevergoeding gevorderd. Zowel de rechtbank, het gerechtshof en vervolgens de Hoge Raad wijzen de gevorderde schadevergoeding van de hand. Er zou geen sprake zijn van een causaal verband. Aandeelhouders en investeerders hebben niet kunnen aantonen dat de investeringsbeslissing is gebaseerd op de door de accountants afgegeven samenstellingsverklaring.

Zorgplicht ten aanzien van derden

De Hoge Raad heeft zich uitgesproken over de aansprakelijkheid van een accountant als gevolg van een beroepsfout bij een samenstellingsverklaring. In het arrest wordt ingegaan op de aansprakelijkheid van een accountant ten opzichte van derden die mogelijk hebben vertrouwd op de gegevens die de accountant heeft verstrekt.

Een samenstellingsverklaring wordt gezien als een niet-wettelijke taak. Voor de vraag of de accountant als een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot te werk is gegaan, wordt gekeken naar de omstandigheden van het geval. De functie van de accountant in het maatschappelijk verkeer speelt daarbij een rol.

Als een accountant weet dat een derde belang aan zijn rapportage zal hechten, moet hij rekening houden met de mogelijkheid dat het gedrag van die derde mede door de inhoud van die rapportage wordt bepaald. Een accountant kan in een dergelijk geval aansprakelijk zijn als hij nalaat maatregelen te treffen om te voorkomen dat onjuiste betekenis aan het rapport wordt toegekend door de derde. De accountant heeft dus ten aanzien van de derde een zorgplicht, naast de zorgplicht tegenover de opdrachtgever.

Als de accountant een fout heeft gemaakt bij een samenstellingsopdracht, dan moet een causaal verband worden aangetoond tussen de beroepsfout en de door derde geleden schade.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant