Uitspraak: Accountant geschorst na opzettelijk onjuiste belastingaangifte in te dienen op verzoek van klant

X Advies heeft tot en met maart 2016 de loonadministratie en aangiften loonbelasting verzorgd voor bedrijf D. De overige administratie en de jaarrekening werd verzorgd door Accountantskantoor A. Meneer B (hierna: “Accountant B”) is als accountant-administratieconsulent werkzaam bij Accountantskantoor A. In april 2016 is ook de loonadministratie van bedrijf D door X Advies overgedragen aan Accountantskantoor A. De bestuurder van bedrijf D heeft in april 2016 aan Accountantskantoor A gevraagd nihilaangiften loonbelasting in te dienen over februari en maart 2016. Deze nihilaangiften zijn door Accountant B ingediend. De inhoudelijke aangiften waren reeds door X Advies ingediend.

X Advies heeft na het indienen van de nihilaangiften een klacht ingediend tegen Accountant B bij de Accountantskamer. De grondslag van de klacht berust op 2 verwijten:
a. Accountant B heeft nihilaangiften loonbelasting gedaan voor bedrijf D terwijl hij wist dat in de periode waarop die aangiften betrekking hadden er personeel in dienst was.
b. Bij Accountantskantoor A is een medewerker werkzaam die zich accountant noemt terwijl hij dit niet was.

Accountant geeft toe dat hij opzettelijk onjuiste nihilaangiften heeft ingediend

De Accountantskamer bespreekt als eerst klachtonderdeel A. Accountant B heeft toegegeven dat hij verantwoordelijk is voor het doen van nihilaangiften voor meneer B terwijl hij wist dat er in die periode wel persoon in dienst was. De nihilaangiften konden daarom niet juist zijn. De Accountantskamer oordeelt dat het opzettelijk doen van onjuiste belastingaangifte strijdig is met het beginsel van integriteit.

Wat betreft klachtonderdeel b heeft Accountant B gereageerd met de mededeling dat een relatiebeheerder die tot 31 januari 2016 bij Accountantskantoor A werkte, zich voor accountant heeft uitgegeven maar dat dit zonder toestemming en buiten zijn weten is gebeurd. De Accountantskamer is van oordeel dat het Accountant B onder deze omstandigheden niet kan worden toegerekend en verklaard klachtonderdeel B ongegrond.

Accountantskamer: accountant is roekeloos te werk gegaan

De Accountantskamer heeft de klacht van X Advies gedeeltelijk gegrond verklaard. De Accountantskamer kan daarom een tuchtrechtelijke maatregel opleggen. De Accountantskamer is van oordeel dat Accountant B in het bijzonder moet worden aangerekend dat hij roekeloos te werk is gegaan foor opzettelijk onjuiste loonbelastingaangifte te doen. De Accountantskamer vindt in dit geval de maatregel van tijdelijke doorhaling voor de duur van één maand passend en geboden.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Accountantskamer.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant