Uitspraak: Accountant berispt voor handelen is strijd met fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid

Een accountant had zowel de RA als AA titel. Hij bezat 1040 certificaten van aandelen in een bedrijf waarvoor hij gedurende lange tijd werkzaam is geweest. Op enig moment is zijn dienstverband voortgezet in een andere werkmaatschappij. De aandelen werden verkocht waardoor de banden definitief werden verbroken. De advocaat van de BV heeft laten weten dat de accountant gehouden was de certificaten te verkopen aan de BV.

De accountant heeft toen een brief gestuurd aan de BV waarvan hij aandelen bezat. In de brief werd gesproken over de waarde van de certificaten van aandelen. Partijen werden het niet eens over de koopprijs. Er werd uiteindelijk een tuchtklacht ingediend. In de kern ging het om het feit dat de accountant onvoldoende onderzoek zou hebben gedaan naar de juistheid van de prijsbepaling. Ook zou sprake zijn van onzorgvuldig rapporteren.

Tijdens de zitting heeft de accountant aangevoerd dat het gaat om een rapport van feitelijke bevindingen. Bij het opstellen zou gebruik zijn gemaakt van de bepalingen in de Standaard 5500. Later voerde de accountant aan dat hij aansluiting had gezocht bij Standaard 4400(N).

Oordeel Accountantskamer

De Kamer wijst erop dat enige voorzichtigheid is vereist bij het vaststellen of sprake is van een opdracht of een assurance-opdracht. De accountant heeft in een brief onder meer een conclusie geschreven over de waarde van certificaten. Daarmee heeft de accountant de indruk gewekt dat een bepaalde mate van zekerheid werd geschaft. Dit past volgens de Kamer niet in een rapport waarin feitelijke bevindingen worden beschreven. Ook op het gebied van assurantie schiet de brief te kort, nu hij zelf heeft erkend dergelijke werkzaamheden niet uit te voeren. De brief is daarom niet gebaseerd op een deugdelijke grondslag. De accountant heeft op zitting erkend dat geen assurance-werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daardoor is onvoldoende assurance-informatie verkregen. Er is strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid gehandeld. Daarom wordt een berisping opgelegd.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant