Uitspraak: Accountant betrokken bij btw-fraudezaak

In de periode 2013 tot en met 2017 heeft een sportwinkel zich schuldig gemaakt aan btw-fraude. Het gaat om een bedrag van ongeveer 1 miljoen euro. De accountant wordt vrijgesproken van het feit dat hij ongebruikelijke transacties niet bij de FIU heeft gemeld. Aan de directeur en aan het hoofd financiën worden wel celstraffen opgelegd wegens het leidinggeven dan wel medeplegen van omzetbelastingfraude.

Het OM is van mening dat sprake is van een samenwerkingsverband. Naar het oordeel van de rechtbank kan op basis van het dossier niet worden gesteld dat de sportwinkel het oogmerk had om misdrijven te plegen. Uit het dossier valt op te maken dat de winkel sportwinkel een sterk seizoensgebonden omzetverloop had. In december tot en met maart ontstond steeds een (groot) tekort aan liquide middelen. Daardoor kon het bedrijf niet aan alle financiële verplichtingen voldoen. Door onjuiste aangiften te doen, had het bedrijf geld in de kas waarvan personeel en leveranciers werden betaald. Omdat de fraude heeft plaatsgevonden in het kader van de reguliere bedrijfsvoering, kan niet worden gesproken van een samenwerkingsverband: de fraude was een middel, geen doel.

De accountant stelt zich vervolgens op het standpunt dat het openbaar ministerie in strijd met beginselen van een goede procesorde heeft gehandeld. Aan andere personen zouden dezelfde verwijten kunnen worden gemaakt als die aan hem zijn gemaakt. Deze personen zijn echter niet betrokken in de procedure, waardoor sprake zou zijn van willekeur. Ook zijn zaken tegen andere verdachten buitengerechtelijk afgedaan, wat niet mogelijk was in het geval van de accountant. Daarom zou sprake zijn van een schending van het gelijkheidsbeginsel en het verbod van willekeur. De rechtbank kan zich niet vinden in deze stelling van de accountant. Slechts in uitzonderlijke gevallen is plaats voor een niet-ontvankelijkverklaring van de officier van justitie. Daarvan is in dit geval geen sprake.

Naar het oordeel van de rechtbank kan niet worden bewezen dat de accountant de ten laste gelegde feiten heeft begaan. Daarom wordt de accountant vrijgesproken.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant