Uitspraak: Accountant die als raadsman een cliënt bijstaat houdt zich aan de regels voor accountants

Klager en zijn zus zijn voor elk 50% houder van aandelen in X2. In 2017 is hun vader overleden. De vader heeft in zijn testament, als sublegaat ten laste van de zus, al haar aandelen in de Holding aan klager gelegateerd met de bepaling dat deze dienen te worden afgegeven tegen de waarde in het economisch verkeer. Dit testament heeft tot verschillende procedures geleid tussen klager en zus.

Betrokkene was tot en met 2017 accountant van de C groep. Betrokkene is accountant en advocaat en treedt inmiddels op als raadsman van de zus van klager.

Handelen in strijd met de geldende gedrags- en beroepsregels

Betrokkene heeft volgens klager gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Betrokkene heeft volgens klager namelijk op oneigenlijke wijze financiële en andere informatie betreffende X2 in handen gekregen en gebruikt deze, wetende dat deze onrechtmatig is verkregen. Daarnaast is de werkwijze van betrokkene als raadsman van de zus van klager, volgens klager, verhinderend voor een vlotte en harmonieuze uitvoering van de laatste wil van vader van klager.

Betrokkene is zowel accountant als advocaat. Betrokkene wijst op een uitspraak van het college van Beroep voor het bedrijfsleven. Hierin stelt het college dat een accountant bij het innemen van civielrechtelijke standpunten in de hoedanigheid van advocaat ruimte toekomt in het presenteren van stellingen en daarop gebaseerde argumenten. Deze grens wordt overschreden als de accountant feitelijke gegevens presenteert of zaken voorstelt waarvan hij weet of behoort te weten dat deze onjuist zijn. Betrokkene wordt verweten op oneigenlijke wijze aan informatie over C groep te zijn gekomen. Betrokkene stelt dat hij deze stukken van de zus van klager heeft gekregen en dat zij op dat moment nog in dienst was van BV1 die onderdeel was van C groep. Ook hield zij 50% van de aandelen in X2. Betrokkene had naar eigen zeggen dan ook geen reden om te vermoeden dat de stukken niet rechtmatig waren verkregen. Volgens de Accountantskamer heeft klager dit laatste ook niet aannemelijk gemaakt. Klachtonderdeel a wordt ongegrond verklaard.

De Accountantskamer stelt ten aanzien van klachtonderdeel b voorop dat slechts onder bijzondere omstandigheden sprake kan zijn van schending van fundamentele beginselen, gezien zijn rol als belangenbehartiger van uitsluitend de belangen van zijn cliënt. Dit kan alleen wanneer een ingenomen stelling van de accountant/advocaat te kwader trouw onjuist is of wanneer in sterke mate verweten kan worden dat dit standpunt is ingenomen. De Accountantskamer acht dit niet aannemelijk gemaakt door klager.

De Accountantskamer acht de klacht dus ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant