Uitspraak: Accountant heeft administratie op orde en kan alle beschuldigingen makkelijk weerleggen

Sinds 2014 heeft een accountantskantoor de administratie op zich genomen van een bedrijf. Het bedrijf verricht werkzaamheden in grond-, weg- en waterbouw. Elk kwartaal werden de aangiften omzetbelasting verzorgd. Ieder jaar werden ook de aangifte inkomstenbelasting ingediend. Deze afspraken zijn mondeling overeengekomen.

Het accountantskantoren heeft jaren werkzaamheden voor klacht verricht. Er zijn toen meermaals problemen geweest met de Belastingdienst. De problemen ging onder meer over afdrachtsverschillen, definitieve aanslagen inkomstenbelasting en niet ingediende suppletieaangiften.

De klant laat in 2019 weten ontevreden te zijn en besluit een klacht in te dienen bij de Kamer. Ook is de doorlopende opdracht per direct gestopt. Op dat moment waren drie facturen nog niet voldaan. In juni 2020 werd een betalingsregeling afgesproken.

Klacht

Ondanks de betalingsregeling besluit de klant toch naar de Kamer te stappen. Daar stelt de klant dat de accountant zou hebben gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. De volgende klachten werden ingediend.

 • Er heeft nooit een adviesgesprek plaatsgevonden, ondanks meerdere verzoeken;
 • Er heeft nooit overleg plaatsgevonden over voorlopige aanslagen aanpassen. Daarom zouden en zeer hoge aanslagen, betalingsregelingen en financiële problemen ontstaan;
 • De klant zou bijna nooit een kopie hebben ontvangen van de boekhouding en aangiften;
 • Meermaals is verzocht om stukken toe te zenden over periodes waarvan de facturen al waren betaald. Hiervoor zijn wederom facturen verstuurd aan de klant;
 • Er over de jaren 2014 tot en met 2016 geen suppletieaangiften zijn ingediend.

Oordeel Kamer

De kamer veegt alle klachten van de tafel. De accountant heeft zijn administratie op orde. Zo heeft de accountant kunnen aantonen dat er ruimte was voor overleg en dat ook daadwerkelijk overleg heeft plaatsgevonden. Ook is met de klant regelmatig overleg geweest over aangiften inkomstenbelasting. Dit blijkt ook uit verzoeken aan de Belastingdienst om uitstel van betaling te verlenen en gespreide betaling te realiseren. Daarnaast heeft de klant niet onderbouwd dat hij nooit kopieën heeft ontvangen. De accountant heeft bewijs aangeleverd waaruit blijkt dat kopieën wel zijn verstrekt.

Voor het verstrekken van stukken heeft de accountant kosten in rekening gebracht. Dit is volgens de Kamer niet onredelijk aangezien deze werkzaamheden niet vallen onder de opdracht. Het verstrekken van stukken wordt normaliter in een opdrachtbevestiging geregeld. Echter, in dit geval was er niets vastgelegd.

Ook de laatste klacht wordt ongegrond verklaard. Er zijn geen suppletieaangiften gedaan door de accountant, maar dit is de eigen verantwoordelijkheid van de belastingplichtige. Daarom wordt de laatste klacht ongegrond verklaard.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant