Uitspraak: Accountant heeft het fundamenteel beginsel van professioneel gedrag geschonden

In 2014 heeft een toezichthouder van de BFT een onderzoek gedaan op het accountantskantoor van X. Met het onderzoek wordt gekeken of de verplichtingen op grond van de Wwft worden nageleefd.

In het eerste dossier wordt geconstateerd dat de meldplicht is overtreden. Er zijn drie leningen uit het buitenland ontvangen van bijna een totaalbedrag van 250.000 euro. Over de herkomst van de gelden heeft X geen duidelijkheid kunnen geven. Ook zijn de leningen niet gemeld als ongebruikelijke transactie. In een tweede dossier werd eveneens een overtreding geconstateerd. Dit keer is de identiteit niet voorafgaande aan de dienstverlening geverifieerd. Ook zou X door het antedateren en manipuleren van stukken niet eerlijk en oprecht hebben gehandeld.

Het BFT is een procedure gestart bij de accountantskamer naar aanleiding van voorstaande. De Kamer heeft 4/5 van de klachten ongegrond verklaard. Het BFT laat het er niet bij zitten en start een hoger beroep procedure.

Hoger beroep

Volgens het College kan niet worden gesproken van objectieve indicatoren om vermoeden van witwastransacties of terrorismefinanciering aan te kunnen tonen. De subjectieve indicatoren staan in de leidraad voor naleving van de Wwft. Subjectieve indicatoren kunnen een belangrijke aanwijzing zijn ten aanzien van ongebruikelijke transacties.

X had aanleiding moeten zien om de leningen als ongebruikelijke transacties te melden. Dat dergelijke geldleningen in de Turkse cultuur heel gebruikelijk zijn, maakt dit oordeel niet anders. De gelden zijn gebruikt voor een loods en fabrieksinrichting. De herkomst van de gelden is daarmee nog niet inzichtelijk gemaakt. Dergelijke leningen kunnen juist een hoger witwasrisico of risico op financiering van terrorisme meebrengen. Daar komt nog bij dat de gelden afkomstig zijn van een land die ten tijde van de transacties hoog in de lijst van risicovolle transacties stonden.

De accountant had moeten inzien dat de geldleningen verband konden houden met witwassen of financiering van terrorisme. Daarom had de accountant de transacties moeten melden (op grond van artikel 16 WWft).

X is gehouden om een cliëntonderzoek zo in te richten dat hij de belanghebbende kan identificeren en maatregelen kan nemen om zijn identiteit te verifiëren (artikel 3 lid 2 Wwft). In het dossier is een kopie van een rijbewijs gevonden. Het is niet aannemelijk dat X door middel van dit document de identiteit heeft geverifieerd. Dat de identiteit via een oprichtingsakte en een uittreksel uit het handelsregister zou zijn vastgesteld is onvoldoende. Deze documenten kunnen niet worden gebruikt voor een verificatie. Daarom is in strijd met de Wwft geen verificatie uitgevoerd. Door dit na te laten is een inbreuk gemaakt op het fundamentele beginsel van professioneel gedrag.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant