Uitspraak: Accountant informeert niet over financiële gevolgen verkoop maar schendt zijn zorgplicht niet

Vanaf 1 juli 2013 verzorgt accountant A de jaarrekening van X B.V. (hierna: ‘Bedrijf X’). In 2008 heeft bedrijf X een hypotheek van € 550.000,- afgesloten bij de Rabobank ter financiering van het bedrijfspand. Voor het samenstellen van de jaarcijfers van 2008 heeft accountant A deze kredietovereenkomst ontvangen. In september 2013 heeft accountant A een bespreking gehad met meneer D, directeur van bedrijf X. Tijdens deze bespreking zijn onder andere de liquiditeitsproblemen en de mogelijke verkoop van het bedrijfspand besproken.

Bedrijfspand wordt verkocht, Rabobank stuurt eindafrekening

Een maand later, in oktober 2013, is het bedrijfspand verkocht aan Y B.V. voor een bedrag van € 450.000,-. 2 weken na de verkoop heeft de accountant op verzoek van meneer D een prognose opgesteld met betrekking tot de financiële gevolgen van de verkoop voor de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2014. Rabobank heeft vervolgens een eindafrekening verstuurd voor de aflossing van de verstrekte geldleningen. De berekening van de vergoedingsrente kwam uit op een  bedrag van totaal € 73.993,60. Nadat X B.V. hiertegen bezwaar heeft gemaakt is dit bedrag door de Rabobank vastgesteld op € 50.263,59. De vergoedingsrente is door X B.V. voldaan en vervolgens is in januari 2014 de relatie met accountant A opgezegd.

X B.V. heeft vervolgens een klacht ingediend bij de Accountantskamer. Accountant A zou hen tijdens de onderhandelingen over de verkoop van het bedrijfspand niet hebben geïnformeerd over mogelijke financiële consequenties wat betreft de vervroegde aflossing van de geldlening. X B.V. is daarom van mening dat accountant A onvoldoende zorgvuldig heeft gehandeld.

Eiser: accountant heeft niet gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend accountant mag worden verwacht

Volgens meneer D is er tijdens de bespreking in september 2013 niet gesproken over een mogelijke vergoedingsrente die betaald dient te worden aan de Rabobank. Ook heeft accountant A niet geadviseerd om hierover contact op te nemen met de Rabobank. Accountant A heeft daarom gehandeld in strijd met zijn zorgplicht. Echter, meneer D heeft Accountant A niet betrokken bij de verkoop van het bedrijfspand maar dit enkel na verkoop aan Accountant A laten weten.

Er bestaat onder omstandigheden een zorgplicht voor een accountant indien bij het samenstellen van de jaarcijfers duidelijk wordt dat er een (financieel) probleem gaat ontstaan. Echter, deze omstandigheden zijn in deze zaak onvoldoende gebleken. Accountant A was niet direct betrokken bij de verkoop van het bedrijfspand maar heeft enkel geadviseerd de mogelijkheden hieromtrent te bekijken. Van accountant A diende enkel verwacht te worden dat hij meneer D voor een mogelijke verkoop het beste contact op kan nemen met de Rabobank. Uit het gespreksverslag van accountant A blijkt dat accountant A meneer D hierop heeft gewezen. De Accountantskamer acht de klacht daarom ongegrond.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Accountantskamer.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant