Uitspraak: Accountant kan in dit geval niet worden gezien als beroepsmatig dienstverlener

Een onroerende zaak is in 2019 door een gemeente vastgesteld op 267.000 euro. De eigenaar van de onroerende zaak was het niet eens met de waardebepaling. De gemeente verklaarde het bezwaar ongegrond. De eigenaar wilde in beroep, maar voordat de rechtbank tot een inhoudelijke beoordeling komt, wordt een schikking overeengekomen. De waarde van de onroerende zaak wordt vastgesteld op 200.000 euro.

Een registeraccountant stond een klant bij. De accountant vond dat hij, in verband met zij verleden als belastinginspecteur en firmant van een accountants- en belastingadvieskantoor, in aanmerking kwam voor een vergoeding voor proceskosten.

Oordeel rechtbank

Het is in geschil of er een grond is voor een proceskostenveroordeling. Partijen verschillen van mening over de vraag of de accountant beroepsmatig bijstand heeft verleend (zoals is bedoeld in artikel 1, aanhef en onder a, van het Besluit proceskosten bestuursrecht).

Naar het oordeel van de rechtbank kan niet worden gezegd dat de accountant beroepsmatig rechtsbijstand verleende. Daarvoor is vereist dat het verlenen van rechtsbijstand een vast onderdeel vormt van een duurzame, op het vergaren van inkomsten gerichte taakuitoefening. Daarvan kan in dit geval niet worden gesproken. Daarom kon geen aanspraak worden gemaakt op de proceskosten.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant