Uitspraak: Accountant krijgt berisping voor niet ingrijpen bij oneerlijke bedrijfsverkoop

Een accountant werkte bij de BDO. Hij heeft destijds de eigenaar van het moederbedrijf van tassenmerk Bulaggi bij de verkoop van het bedrijf geadviseerd. Door met omzet te schuiven kon een rooskleuriger beeld van het bedrijf worden geschetst. Doormiddel van het rooskleuriger beeld kon de bank worden verleid om de verkoop te financieren.

In 2013 heeft de bedrijfsovername plaatsgevonden. Er werd een verkoopprijs van 5,5 miljoen euro overeengekomen. Uiteindelijk komt aan het licht dat de financiële situatie aanzienlijk slechter was dan werd gepresenteerd. In het jaar 2013 is een omzet aan 525.000 euro aan opzet opgenomen die eigenlijk in 2014 was behaald.

In 2016 wordt het bedrijf failliet verklaard. De koper is toen een tuchtzaak tegen BDO gestart. De koper voerde aan dat actief zou zijn meegewerkt aan financiële malversaties. De accountant kreeg in 2019 een waarschuwing. Wegens het verstrijken van het driejaarstermijn ging een deel van de accountants vrijuit. Het CBb oordeelde dat dit ten onrechte heeft plaatsgevonden. Daarom werd de zaak terugverwezen naar de Kamer.

Oordeel Kamer

De tuchtrechter heeft de klacht ditmaal wel inhoudelijk beoordeeld. De accountant heeft erkend dat hij de koper niet heeft gewezen op het vertekende beeld van de omzet. De accountant had dit ook niet kunnen doen gezien het feit dat hij daar toestemming voor nodig had, maar had zich wel moeten realiseren dat het handelen een bedreiging zou vormen voor zijn eigen integriteit.

Volgens de kamer had de accountant zich moeten realiseren dat zijn handelen een bedreiging zou zijn voor zijn integriteit. Hij kon immers in verband worden gebracht met het niet-integer handelen van de verkopende partij waarvan de accountant de gemachtigde was.

De accountant heeft de bedreiging voor zijn integriteit niet onderkend, geen maatregelen genomen en ook niets vastgelegd. Daarom heeft de accountant in strijd met artikel 7 VGBA gehandeld (in strijd gehandeld het fundamentele beginsel van integriteit). De overige onderdelen van de klacht worden ongegrond verklaard. Daarom wordt aan de accountant een berisping opgelegd. Een andere accountant van de BDO die verantwoordelijk was voor het samenstellen van de jaarrekening, heeft eerder al een waarschuwing gekregen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant