Uitspraak: Accountant krijgt navorderingsaanslagen opgelegd wegens rente aftrek

Een accountant heeft in zijn aangiften IB//PVV over 2014, 2015, 2016 en 2017 rente in aftrek gebracht in verband met zijn eigen woning. In de jaren 2014, 2015, 2016 gaat het om een bedrag van bijna 40.000 euro en in 2017 over een bedrag van ruim 11.000 euro. Ook heeft de accountant premies voor inkomensvoorzieningen in aftrek gebracht. In de jaren over 2014, 2015, 2016 is totaal bijna 6.000 euro aan premies in aftrek gebracht en in 2017 bijna 3.000 euro.

Op enig moment heeft de Belastingdienst verzocht om informatie te verstrekken. Naar aanleiding van de informatie zijn navorderingsaanslagen opgelegd voor de jaren 2014 en 2015. Zo werd de aftrek van eigenwoningrente verminderd met twee derde. Ook zijn de premies voor inkomensvoorzieningen aanzienlijk verminderd, zelfs bijna gehalveerd. Bij de navorderingsaanslagen is tevens belastingrente in rekening gebracht.

Bij de aanslagen over 2016 en 2017 is de aftrekbare eigenwoningrente met driekwart verminderd en de aftrek van premies verminderd tot de helft. Ook bij deze aanslagen is een belastingrente in rekening gebracht.

Geschil

Tussen partijen is een geschil ontstaan over de vraag of de correcties met betrekking tot de eigenwoningrente en de navorderingsaanslagen al dan niet terecht zijn opgelegd.

Oordeel rechtbank

De accountant zou niet aannemelijk hebben gemaakt dat hij recht heeft op de in aftrek gebrachte bedragen. De accountant zou geen stukken kunnen overleggen waaruit dit recht zou kunnen blijken.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft de Belastingdienst terecht aan de accountant navorderingsaanslagen opgelegd. Doordat de accountant onterecht rente in aftrek heeft gebracht en deze op geen enkele wijze kan onderbouwen, zijn er te lage aanslagen vastgesteld. Niet kan worden gesproken van een typefout of een vergissing. De accountant is beroepsmatig bekend met het indienen van aangiftes. Het is daarom aan de (voorwaardelijke) opzet van de accountant te wijten dat te lagen bedragen zijn vastgesteld. Er zijn daarom terecht navorderingsaanslagen opgelegd.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant