Uitspraak: Accountant krijgt waarschuwing van de Kamer: CBb laat oordeel in stand

In 2019 heeft de Accountantskamer een waarschuwing opgelegd aan een accountant wegens zijn rol in de echtscheiding van een collega. De accountants moest in een echtscheidingszaak onderzoek doen na het inkomen van de ex-echtgenoot. Er moest onderzoek worden gedaan naar de ex-echtgenoot, de reële verdiencapaciteit en de waarde van zijn ondernemingen.

In 2014 had diezelfde accountant al een doorhaling van vier weken op zijn naam staan. Hij had een gekochte woning onjuist verantwoord. Ook waren de advocaatkosten verkeerd opgenomen in de jaarrekeningen.

De advocaat moest onderzoek doen naar het werk van zijn vakgenoot. Eind 2019 had de tuchtrechter geoordeeld dat de accountant te laat had uitgelegd waarom hij gegevens had veranderd die de ex-partner had aangeleverd. Ook is de accountant meegegaan in de gehanteerde waarderingsmethode. Er werd een waarschuwing gegeven.

Oordeel CBb

Ook het College van Beroep voor het bedrijfsleven is van oordeel dat de accountant het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid heeft geschonden.

De accountant heeft geen rekening gehouden met het feit dat de aandeelhouders hebben afgeweken van de concept-aandeelhoudersovereenkomst. De accountant ging de mist in bij het waarderen van een onderneming van een van de echtlieden. Er had meer aandacht besteed moeten worden aan (de wijze van) de waardering. De accountant had in het concept-rapport al uiteen moeten zetten waarom er wijzigingen in de gegevens zijn aangebracht.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant