Uitspraak: Accountant krijgt waarschuwing voor handelswijze in echtscheidingsprocedure

Een accountant was verantwoordelijk voor administratieve en fiscale werkzaamheden en samenstel- en advieswerkzaamheden voor een aantal bedrijven die actief zijn met online veilingen. Het accountantsbedrijf bestaat uit meerdere BV’s van een van die vennootschappen is de accountant de enige medewerker.

In 2018 is een opdrachtbevestiging opgesteld, die niet is ondertekend. In 2019 is de NBA overgegaan tot toetsing van dossiers van de betreffende accountant. De opdrachtbevestiging wordt dan alsnog ondertekend. Andere opdrachten zijn mondeling of per e-mail tot stand gekomen. In december 2019 besluit de accountant zijn werkzaamheden te stoppen. Er ontstaat een discussie of de opdracht al eerder zou zijn beëindigd, waardoor de werkzaamheden wellicht zijn verricht zonder dat daarvoor een opdracht bestond.

De DGA van de veilinggroep heeft een aanvraag voor een financiering gedaan. De conceptjaarcijfers zijn toen aan de accountant verstrekt. In 2019 heeft de accountant deze stukken toegezonden aan de vrouw van de directeur in verband met de afwikkeling van de echtscheiding. De vrouw was echter geen bestuurder van het bedrijf.

De groep besluit naar de Accountantskamer te stappen. Zij zijn van mening dat de accountant zijn geheimhouding heeft geschonden. Ook zouden de opdrachten niet schriftelijk zijn bevestigd. De fiscale werkzaamheden zouden daarnaast niet deugdelijk en niet tijdig zijn uitgevoerd. Er is in 2017 bij het samenstellen van de jaarrekening onvoldoende onderzoek gedaan, waardoor de jaarrekening materiële fouten bevat. Ook zouden de betalingen niet juist en niet tijdig zijn verwerkt.

Oordeel Kamer

De accountant diende de informatie aan de bank te sturen, daartegen heeft de dga niet geprotesteerd. Het is wel terecht dat de accountant niet alle stukken aan de vrouw had mogen verstrekken. De vrouw was bestuurder van diverse BV’s die onder de groep vielen. Toch zijn er stukken gestuurd aan de vrouw ten aanzien van de vennootschap waarvan zij geen bestuurder was.

Het kan de accountant niet worden verweten dat de aangiften vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting niet tijdig zijn ingediend. Deze werkzaamheden vielen niet onder de opdracht. Het is daarnaast niet aannemelijk gemaakt dat de accountant de jaarrekening van 2017 niet vakkundig en zorgvuldig heeft samengesteld. Eveneens is niet onderbouwd waarom de accountant verantwoordelijk zou zijn voor het klaarzetten van betalingen. Naar het oordeel van de Kamer moet aan de accountant een waarschuwing worden opgelegd. De accountant heeft het geheimhoudingsbeding geschonden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant