Uitspraak: Accountant krijgt waarschuwing voor inschattingsfout bij aandelenoverdracht

In 2016 schonk een vader zijn aandelen in een familiebedrijf aan zijn zoon en dochter. De accountant die de overdracht begeleidde, kreeg bij de Accountantskamer een waarschuwing omdat er een inschattingsfout was gemaakt. De zoon kreeg tevens een call-optie op de aandelen van zijn zus, die hij na vijf jaar tegen een bedrag van € 2.745.000 kon uitoefenen.

Aanleiding

In 2019 wilde de zoon de call-optie overzetten naar zijn commanditaire vennootschap. De zus vroeg haar accountant om advies en deze gaf aan dat het omzetten van de persoonlijke vennootschap naar een commanditair vennootschap een formaliteit was. Hierop zette de zus haar handtekening. Een paar maanden later wilde de broer de call-optie uitoefenen, maar de zus weigerde mee te werken. De broer spande een kort geding aan en kreeg hierbij in de voorzieningenrechter de vordering toegewezen.

De zus stapte vervolgens naar de Accountantskamer met klachten. Volgens haar had de accountant niet vakbekwaam en zorgvuldig gehandeld, had de accountant gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van objectiviteit en had de accountant haar geheimhoudingsplicht geschonden. De Accountantskamer veegde de klacht weg dat de accountant niet vakbekwaam en zorgvuldig had gehandeld en stond de accountant toe dat zij geen passende maatregelen had genomen om te voorkomen dat haar objectiviteit zou worden bedreigd.

Wat betreft de geheimhoudingsplicht, erkende de accountant dat zij kennis en informatie had over de zus vanwege de eerdere klantrelatie en dat zij een deel van deze informatie zonder haar toestemming had gedeeld met de broer.

Beoordeling Accountantskamer

De Accountantskamer stelde vast dat de accountant in strijd met het fundamentele beginsel van vertrouwelijkheid had gehandeld en legde daarom een tuchtrechtelijke maatregel op. De maatregel bestaat uit een waarschuwing, omdat de accountant zich toetsbaar had opgesteld en inzicht in haar eigen handelen had getoond. Ook is meegewogen dat de accountant bij het opstellen van de brief aan de broer zorgvuldig te werk is gegaan en daarbij alleen een inschattingsfout had gemaakt.

Lees de volledige uitspraak van de Accountantskamer.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant